Bài ôn tập ở nhà môn Lịch sử lớp 4

Bài ôn tập ở nhà môn Lịch sử lớp 4

23 27/03/2020

(Từ bài “Nước Văn Lang” đến bài “Chiến thắng Chi Lăng”)

I. Phần trắc nghiệm

1. Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là gì?

a. Văn Lang.

b. Âu Lạc.

c. Việt Nam.

2. Vị vua đầu tiên của nước ta là?

a. An Dương Vương.

b. Vua Hùng Vương.

c. Ngô Quyền.

3. Thành tựu đặc sắc về phong trào của người dân Âu Lạc là gì?

a. Chế tạo loại nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên.

b. Xây dựng thành Cổ Loa.

c. Cả hai ý trên đều đúng.

4. Câu “Triệu Đà đã hoãn binh, cho con trai làm rể An Dương Vương” gợi cho em nhớ đến câu chuyện nào dưới đây.

a. Mị Châu - Trọng Thuỷ.

b. Sơn Tinh - Thuỷ Tinh.

c. Cây tre trăm đốt.

5. Chiến thắng vang dội nhất của nhân dân ta trước các triều đại phương Bắc là:

a. Chiến thắng của Hai Bà Trưng.

b. Chiến thắng Bạch Đằng.

c. Chiến thắng Lí Bí.

6. Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng diễn ra vào năm nào?

a. 179 TCN

b. Mùa xuân năm 40

c. Cuối năm 40.

7. Vì sao Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa?

a. Căm thù quân xâm lược tàn bạo.

b. Chồng của Trưng Trắc là Thi Sách bị Tô Định giết hại.

c. Cả hai ý trên đều đúng.

8. Ai đã sang cầu cứu nhà Nam Hán?

a. Dương Đình Nghệ

b. Ngô Quyền

c. Kiều Công Tiễn

9. Ai là người lãnh đạo nhân dân ta chống lại quân Nam Hán?

a. Ngô Quyền.

b. Hai Bà Trưng.

c. Dương Đình Nghệ.

10. Trong trận chiến trên sông Bạch Đằng vào năm 938 Ngô Quyền đã chỉ huy quân dân ta dùng kế gì để đánh giặc?

a. Cắm cọc gỗ xuống sông Bạch Đằng, lợi dụng thủy triều lên xuống, nhử giặc vào bãi cọc và tiêu diệt.

b. Dùng thuyền nhẹ khiêu chiến, nhử giặc ra chỗ đá ngầm rồi tiêu diệt.

c. Cả 2 ý trên đều đúng.

11. Ngô Quyền lên ngôi vua năm nào?

a. 938

b. 939.

c. Cuối năm 939.

12. Em hiểu như thế nào về cụm từ 12 sứ quân?

a. Các thế lực địa phương nổi dậy, chia cắt đất nước thành 12 vùng.

b. 12 sứ thần của các nước đến tham kiến vua.

c. 12 cánh quân xâm lược nước ta.

13. Đinh Bộ Lĩnh đã có công lao gì đối với đất nước?

a. Chỉ huy quân dân ta chống quân Tống xâm lược.

b. Tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước.

c. Cả 2 ý trên đều đúng.

14. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua, đặt tên nước ta là gì?

a. Lạc Việt.

b. Đại Việt.

c. Đại Cồ Việt.

15. Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh nào?

a. Đinh Liễn và Đinh Tiên Hoàng bị ám hại, nhà Tống xâm lược nước ta. Lê Hoàn được Thái hậu và quan, quân đồng lòng suy tôn lên làm vua.

b. Lê Hoàn đã giết hại Đinh Tiên Hoàng để lên ngôi vua.

c. Lê Hoàn đã đánh bại 12 sứ quân để lên ngôi vua.

16. Lê Hoàn lên ngôi vua lấy tên gọi là gì?

a. Lê Đại Hành.

b. Lê Long Đĩnh.

c. Lê Thánh Tông.

17. Vì sao vua Lý Thái Tổ dời đô về Đại La?

a. Vì đây là trung tâm của đất nước, đất rộng lại bằng phẳng, dân cư không bị ngập lụt.

b. Vì đây là vùng đất mà giặc không dám đặt chân đến.

c. Vì đây là vùng đất giàu có, nhiều của cải, vàng bạc.

18. Lý Thái Tổ dời đô về Đại La vào thời gian nào?

a. 1005

b. 1009

c. 1010

19. Sau khi dời đô về Đại La, vua Lý Thái Tổ đã đổi tên Đại La thành gì?

a. Hà Nội

b. Thăng Long

c. Đông Quan

20. Dưới thời Lý đạo Phật được truyền bá như thế nào?

a. Được truyền bá rộng rãi trong cả nước.

b. Chưa xuất hiện.

c. Mới xuất hiện nên truyền bá chưa rộng rãi.

II. Phần tự luận Lịch sử lớp 4

1. Em hãy trình bày tình hình nước ta cuối thời Trần.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần trong thời gian nào? Kinh đô đóng ở đâu? Đổi tên nước là gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Hồ Quý Ly đã làm gì để thay đổi tình hình đất nước? Em hãy nêu rõ những thay đổi đó.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Tại sao quân ta chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Em hãy kể lại trận mai phục của quân ta tại ải Chi Lăng.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chông quân Minh xâm lược?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Quân Lê Lợi đã dùng mưu gì để diệt giặc?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Lê lợi lên ngôi hoàng đế vào thời gian nào, lấy niên hiệu là gì? mở đầu thời đại nào?


st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn