Bài tập nâng cao về mạo từ (Phần 4)

20 câu 15 phút

Trạng thái:

Mạo từ là một phần rất quan trọng trong ngữ pháp. Hy vọng với những bài tập này sẽ giúp các bạn cải thiện được phần mạo từ. Chúc các bạn làm bài tốt!

THAM GIA

GIÁO VIÊN

English4u647

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Thị Thục Quỳnh

Lê Thị Thục Quỳnh

HẠNG

2

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:03:13

Lê Thị Thục Quỳnh

Lê Thị Thục Quỳnh

HẠNG

1

Số điểm 60%

Thời gian làm 00:01:33

Nguyễn Hoàng Anh Khoa

Nguyễn Hoàng Anh Khoa

HẠNG

3

Số điểm 50%

Thời gian làm 00:04:35

  • 04

    Nguyen Tri Long

    Số điểm: 15%

    Thời gian làm: 00:00:26

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan