Bài tập nâng cao về mạo từ (Phần 2)

21 câu 15 phút

Trạng thái:

Mạo từ là một phần rất quan trọng trong ngữ pháp. Hy vọng với những bài tập này sẽ giúp các bạn cải thiện được phần mạo từ. Chúc các bạn làm bài tốt!

THAM GIA

GIÁO VIÊN

English4u647

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Huỳnh Minh Thư

Nguyễn Huỳnh Minh Thư

HẠNG

2

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:01:55

Nguyễn Quỳnh Thương

Nguyễn Quỳnh Thương

HẠNG

1

Số điểm 71.43%

Thời gian làm 00:02:57

An Tran

An Tran

HẠNG

3

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:02:48

 • 04

  Trần Nhi

  Số điểm: 57.14%

  Thời gian làm: 00:01:06

 • 05

  Trần Nhi

  Số điểm: 57.14%

  Thời gian làm: 00:01:14

 • 06

  Trần Nhi

  Số điểm: 47.62%

  Thời gian làm: 00:00:51

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan