THCS TÂN SƠN ÔN TẬP EYTQ VIỆT NAM 02

18 câu 20 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM - THCS TÂN SƠN

THAM GIA

GIÁO VIÊN

THCS TÂN SƠN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Kennet Hoang

Kennet Hoang

HẠNG

2

Số điểm 100%

Nguyễn Trọng An

Nguyễn Trọng An

HẠNG

1

Số điểm 100%

Kennet Hoang

Kennet Hoang

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Kennet Hoang

  Số điểm: 100%

 • 05

  Nguyễn Trọng An

  Số điểm: 100%

 • 06

  Nhân Võ

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Kennet Hoang

Mọi người ơi đăng ký ôn tập em yêu tổ quốc đi nhé yêu yêu

dio brando

mới gặp boboiboy xog

Kim Jong-un

làm bài đi tí tao nhảy cho xem

dio brando

mày đag nghĩ gì hả khang

Bụt Hiện Ra Và Nói

Tao bắt chúng bây hết đó

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan