THCS TÂN SƠN ÔN TẬP EYTQ VIỆT NAM 01

19 câu 20 phút

Trạng thái:

ÔN TẬP EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM - THCS TÂN SƠN

THAM GIA

GIÁO VIÊN

THCS TÂN SƠN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Trọng An

Nguyễn Trọng An

HẠNG

2

Số điểm 100%

Nguyễn Trọng An

Nguyễn Trọng An

HẠNG

1

Số điểm 100%

Nguyễn Trọng An

Nguyễn Trọng An

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Nguyễn Gia Huy

  Số điểm: 100%

 • 05

  Nguyễn Gia Huy

  Số điểm: 100%

 • 06

  Nguyễn Gia Huy

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Nguyễn Tuấn

nhìn như bật Hack :Đ

dio brando

tụi trẻ thời nay

Donal Trump

bọn mày sẽ phải sợ tao

Kim Jong-un

mày đua với tên lửa của tao à?

Donald duck

thằng nào đua xe với t

Kim Jong-un

đưa tọa độ chỗ mày đây rồi nói

Thanos

Tao trên Titan

Thanos

Tao trên Titan đấy,ngon thì qua

Nguyen Trong Nghia

ờ vui đấy

dio brando

tao sẽ tiêu diệt hết tụi bay

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan