Một vài thủ thuật CSS mà chính Frontend có thể còn chưa biết

Một vài thủ thuật CSS mà chính Frontend có thể còn chưa biết

312 12/03/2019

1. Thuộc tính content không chỉ có mỗi value là ""

Thuộc tính content là thuộc tính quan trọng nhất khi bạn sử dụng những pseudo-elements như :before hay :after, nếu thiếu đi thuộc tính này thì những thuộc tính khác coi như không có tác dụng gì.

Tuy nhiên, bên cạnh cái value được sử dụng nhiều nhất là content: "" thì content còn có thể chứa nhiều kiểu value khác, mà có thể bạn cũng chưa khám phá hết. Hãy cùng liệt kê để xem content còn có bao nhiêu kiểu value nữa nhé!

  • Lấy nội dung từ data-* attribute của thẻ HTML