Hiện nay thì có rất nhiều thư viện hỗ trợ việc tạo bot chat cho facebook, nhưng nếu chỉ luôn dùng các thư viện đó thì chúng ta sẽ không hiểu được nhiều. Nên trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách tạo một chatbot cho facebook đơn giản nhất. Bài viết mình hướng dẫn tạo bot cho fanpage.

Cách hoạt động

Dựa vào sơ đồ miêu tả hoạt động ở trên chúng ta có thể thấy BOT hoạt động như sau:

 1. Đầu tiên khi có người gửi tin nhắn đến bot trên messenger, tin nhắn sẽ đến facebook developer và sau đó đến server bot của chúng ta để ta tiếp tục xử lý.
 2. Sau khi xử lý xong, server bot sẽ trả lại tin nhắn cho người dùng thông qua api của Facebook. Và người dùng sẽ nhận lại được tin nhắn phản hồi của bot.

Các bước để tạo chat bot

Yêu cầu cần thiết

 1. Cài cài đặt NodeJS và npm (quản lý các package).
 2. Tài khoản fb, fb developer.
 3. Tài khoản heroku để delpoy server bot lên internet.
 4. Phần mềm để soạn code (VS Code, Sublimetext, …).

Bước 1:

 • Vào facebook và tạo trang một fanpage.

 • Chọn mục đích của fanpage. Và đặt tên cho fanpage.

 • Giao diện sau khi tạo được một fanpage

Bước 2:

 • Điền tên và địa chỉ email liên lạc và bấm Create App ID
 • Sau khi tạo được một App trên Facebook
 • Tiếp theo chúng ta cần liên kết app này đến fanpage vừa tạo lúc nãy.
 • Tìm phần Token Generation và chọn fanpage vừa tạo. Cần phải xác minh tài khoản để có thể thêm fanpage vào. Sau đó mình sẽ nhận được một token. Token này cần để bot có thể truy cập truy vào fanpage.Vậy là chúng ta đã kết nối được app của facebook developer đến fanpage. Các thứ còn lại là chúng ta cần tạo một server BOT và kết nối đến app này.

Bước 3: Đây là bước tạo server bot. Server này sẽ xử lý các tin nhắn của người dùng gửi đến và sẽ quyết định phản hồi lại. Phần này yêu cầu bạn phải biết về nodejs cũng như npm để có thể viết được server bot.

 • Tạo một thư mục để chứa source code và khởi tạo project.mkdir chatbot