TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI

Đề cương 20 câu hỏi tuyên truyền Nghị Quyết Đại hội Đoàn toàn Quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022.

Thời gian làm bài: 10 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Trần Hoài Nhân - Phú An Trần Hoài Nhân - Phú An 14:31 20/07/2018 100.00%
  2 Võ Ngọc Nương - Phú An Võ Ngọc Nương - Phú An 14:38 20/07/2018 100.00%
  3 Lê Duy Phúc - Phú An Lê Duy Phúc - Phú An 14:52 20/07/2018 100.00%
  4 Nguyễn Thị Đào - Phú An Nguyễn Thị Đào - Phú An 14:55 20/07/2018 100.00%
  5 Nguyễn Thị Đào - Phú An Nguyễn Thị Đào - Phú An 14:17 20/07/2018 95.00%
  6 Nguyễn Hồng Mai Nguyễn Hồng Mai 14:18 20/07/2018 95.00%
  7 Trần Hoài Nhân - Phú An Trần Hoài Nhân - Phú An 14:21 20/07/2018 95.00%
  8 Nguyễn Hồng Mai Nguyễn Hồng Mai 14:26 20/07/2018 95.00%
  9 Nguyễn Hồng Mai Nguyễn Hồng Mai 14:32 20/07/2018 95.00%
  10 Nguyễn Hồng Mai Nguyễn Hồng Mai 14:45 20/07/2018 95.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.