Thi trực tuyến

Đăng ký dự thi

Vui lòng nhập họ và tên.
Vui lòng nhập địa chỉ email
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập chứng minh nhân dân
Vui lòng chọn đơn vị Đoàn.
Vui lòng nhập mật khẩu ít nhất 8 kí tự
Vui lòng nhập lại mật khẩu cho giống

Thống kê toàn quận

Tổng lượt đăng ký

1513

Tổng lượt thi

842

Thống kê đăng ký

Đơn vị Thí sinh đã đăng ký
 • Đoàn trường TC KT-KT Q12 264
 • Đoàn trường Thạnh Lộc 226
 • Đoàn phường Thạnh Lộc 198
 • Đoàn phường Tân Thới Nhất 172
 • Đoàn trường THCS - THPT Hoa Lư 124
 • Đoàn phường Trung Mỹ Tây 69
 • Đoàn trường TC Việt Khoa 55
 • Đoàn Chi cục Thuế 42
 • Đoàn phường Thạnh Xuân 39
 • Đoàn phường Hiệp Thành 37
 • Đoàn phường Tân Thới Hiệp 36
 • Đoàn TT GDTX Q12 32
 • Khác 31
 • Đoàn phường Thới An 29
 • Đoàn Công ty Thái Tuấn 26
 • Đoàn Cơ quan Chính quyền 20
 • Chi đoàn Bệnh viện 17
 • Đoàn trường THCS - THPT Bắc Sơn 14
 • Đoàn phường Tân Chánh Hiệp 13
 • Chi Đoàn GV TT GDTX Q12 10
 • CĐGV Trường Thạnh Lộc 10
 • Chi đoàn Trung tâm văn hóa 8
 • Đoàn phường Đông Hưng Thuận 8
 • Đoàn phường An Phú Đông 8
 • Đoàn phường Tân Hưng Thuận 7
 • Đoàn Doanh nghiệp 5
 • Chi đoàn Cơ quan Quận Đoàn 5
 • Đoàn trường Võ Trường Toản 3
 • Đoàn Công an Quận 2
 • Đoàn trường Trường Chinh 1
 • Chi đoàn Tòa án 1
 • Chi đoàn Công ty MTV DVCI 1
 • Đoàn Trung tâm Y tế 0
 • Chi đoàn Quân sự 0
 • CĐGV Trường Trường Chinh 0
 • Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân 0
 • Đoàn Công ty Thiên Lộc 0
 • Đoàn trường TC Bách khoa 0
 • Chi đoàn Thanh tra địa bàn 0
 • Đoàn Công ty TĐ Thanh niên VN 0
 • Đoàn trường THCS - THPT Lạc Hồng 0
 • Chi đoàn Thi hành án dân sự 0
 • CĐGV trường Võ Trường Toản 0
 • Chi đoàn Văn phòng ĐK ĐĐ 0
 • Đoàn Công ty CPTP Thiên Hương 0
 • Đoàn trường Mỹ Việt 0

Thống kê dự thi

Đơn vị Thí sinh đã thi
 • Đoàn trường TC KT-KT Q12 182
 • Đoàn phường Tân Thới Nhất 102
 • Đoàn trường Thạnh Lộc 84
 • Đoàn phường Thạnh Lộc 69
 • Đoàn trường THCS - THPT Hoa Lư 47
 • Đoàn Chi cục Thuế 47
 • Đoàn phường Trung Mỹ Tây 43
 • Đoàn trường TC Việt Khoa 36
 • Đoàn phường Thạnh Xuân 35
 • Đoàn phường Tân Thới Hiệp 28
 • Đoàn Công ty Thái Tuấn 24
 • Đoàn phường Hiệp Thành 19
 • Đoàn Cơ quan Chính quyền 17
 • Khác 16
 • Đoàn TT GDTX Q12 16
 • Đoàn phường Thới An 15
 • Đoàn phường Tân Chánh Hiệp 9
 • Chi đoàn Bệnh viện 8
 • Đoàn trường THCS - THPT Bắc Sơn 7
 • Chi đoàn Trung tâm văn hóa 7
 • Chi Đoàn GV TT GDTX Q12 5
 • CĐGV Trường Thạnh Lộc 5
 • Đoàn phường Tân Hưng Thuận 4
 • Đoàn phường An Phú Đông 4
 • Chi đoàn Cơ quan Quận Đoàn 3
 • Đoàn trường Võ Trường Toản 3
 • Đoàn Doanh nghiệp 3
 • Đoàn phường Đông Hưng Thuận 2
 • Chi đoàn Tòa án 1
 • Chi đoàn Công ty MTV DVCI 1
 • Đoàn trường Trường Chinh 0
 • Đoàn Công ty TĐ Thanh niên VN 0
 • Đoàn trường Mỹ Việt 0
 • Đoàn Trung tâm Y tế 0
 • Chi đoàn Văn phòng ĐK ĐĐ 0
 • Chi đoàn Thi hành án dân sự 0
 • Đoàn Công ty Thiên Lộc 0
 • CĐGV Trường Trường Chinh 0
 • Đoàn trường TC Bách khoa 0
 • Chi đoàn Thanh tra địa bàn 0
 • Đoàn Công ty CPTP Thiên Hương 0
 • CĐGV trường Võ Trường Toản 0
 • Đoàn Công an Quận 0
 • Chi đoàn Quân sự 0
 • Đoàn trường THCS - THPT Lạc Hồng 0
 • Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân 0