Tìm hiểu nghị quyết đại hội Đoàn

Đăng ký dự thi

Vui lòng nhập họ và tên.
Vui lòng nhập địa chỉ email
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập chứng minh nhân dân
Vui lòng chọn đơn vị Đoàn.
Vui lòng nhập mật khẩu ít nhất 8 kí tự
Vui lòng nhập lại mật khẩu cho giống

Thống kê toàn tỉnh

Tổng lượt đăng ký

3855

Tổng lượt thi

2904

Thống kê đăng ký

Đơn vị Thí sinh đã đăng ký
 • Thủ Dầu Một 652
 • Bến Cát 534
 • Thuận An 511
 • Dĩ An 354
 • ĐH Thủ Dầu Một 349
 • Tân Uyên 221
 • Cao su Dầu Tiếng 214
 • Bắc Tân Uyên 197
 • Đoàn khối Các cơ quan 187
 • Cao su Phước Hòa 151
 • Bàu Bàng 146
 • Phú Giáo 145
 • Dầu Tiếng 64
 • Bộ Chỉ huy Quân sự 45
 • Đoàn khối Doanh nghiệp 31
 • Công An 27
 • ĐH Kinh tế - Kỹ thuật 12
 • Tỉnh đoàn Bình Dương 5
 • ĐH Bình Dương 4
 • CĐ Y tế 2
 • CĐ Nghề Việt Nam - Singapore 2
 • ĐH Thủy Lợi 1
 • PCCC 1

Thống kê dự thi

Đơn vị Thí sinh đã thi
 • Thủ Dầu Một 480
 • Thuận An 403
 • Bến Cát 332
 • Dĩ An 283
 • ĐH Thủ Dầu Một 279
 • Cao su Dầu Tiếng 175
 • Tân Uyên 163
 • Đoàn khối Các cơ quan 162
 • Bắc Tân Uyên 144
 • Cao su Phước Hòa 128
 • Phú Giáo 103
 • Bàu Bàng 100
 • Dầu Tiếng 49
 • Bộ Chỉ huy Quân sự 44
 • Đoàn khối Doanh nghiệp 28
 • Công An 17
 • ĐH Kinh tế - Kỹ thuật 7
 • ĐH Bình Dương 2
 • Tỉnh đoàn Bình Dương 2
 • ĐH Thủy Lợi 1
 • CĐ Nghề Việt Nam - Singapore 1
 • PCCC 1
 • CĐ Y tế 0