My Aloha
WEEK 3 - Olympic English for Economics and Management
Olympic English for Economics and Management
bắt đầu

19h00

02/04/2021

kết thúc

00h55

10/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

200 thí sinh đăng ký
 • 1
  67 thí sinh tại CLC Khóa 7
 • 2
  60 thí sinh tại CLC Khóa 8
 • 3
  47 thí sinh tại CLC Khóa 6
 • 4
  12 thí sinh tại ĐH Khóa 35
 • 5
  6 thí sinh tại ĐH Khóa 36
 • 6
  5 thí sinh tại ĐH Khóa 34
 • 7
  2 thí sinh tại Các khoa/ khóa khác
 • 8
  1 thí sinh tại CLC Khóa 5
 • Xem thêm
253 thí sinh đã thi
 • 1
  84 thí sinh tại CLC Khóa 7
 • 2
  76 thí sinh tại CLC Khóa 8
 • 3
  61 thí sinh tại CLC Khóa 6
 • 4
  13 thí sinh tại ĐH Khóa 35
 • 5
  8 thí sinh tại ĐH Khóa 36
 • 6
  7 thí sinh tại ĐH Khóa 34
 • 7
  3 thí sinh tại Các khoa/ khóa khác
 • 8
  1 thí sinh tại CLC Khóa 5
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
200

Lượt đăng ký

253

Lượt thi

Đăng ký nhanh: