My Aloha
WEEK 1 - Olympic English for Economics and Management
Olympic English for Economics and Management
bắt đầu

20h00

20/03/2021

kết thúc

01h00

27/03/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

576 thí sinh đăng ký
 • 1
  249 thí sinh tại CLC Khóa 8
 • 2
  188 thí sinh tại CLC Khóa 7
 • 3
  82 thí sinh tại CLC Khóa 6
 • 4
  25 thí sinh tại ĐH Khóa 35
 • 5
  15 thí sinh tại ĐH Khóa 36
 • 6
  8 thí sinh tại ĐH Khóa 34
 • 7
  7 thí sinh tại CLC Khóa 5
 • 8
  1 thí sinh tại ĐH Khóa 33
 • 9
  1 thí sinh tại Các khoa/ khóa khác
 • Xem thêm
751 thí sinh đã thi
 • 1
  319 thí sinh tại CLC Khóa 8
 • 2
  238 thí sinh tại CLC Khóa 7
 • 3
  117 thí sinh tại CLC Khóa 6
 • 4
  30 thí sinh tại ĐH Khóa 35
 • 5
  21 thí sinh tại ĐH Khóa 36
 • 6
  13 thí sinh tại ĐH Khóa 34
 • 7
  10 thí sinh tại CLC Khóa 5
 • 8
  2 thí sinh tại ĐH Khóa 33
 • 9
  1 thí sinh tại Các khoa/ khóa khác
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
576

Lượt đăng ký

751

Lượt thi

Đăng ký nhanh: