My Aloha
VỮNG MÃI NIỀM TIN
Hội thi trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử vẻ vang của Đảng, truyền thống ngành Tuyên giáo và sự phát triển của Đảng bộ Quận 11
bắt đầu

09h00

06/07/2020

kết thúc

09h00

12/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

7,408 thí sinh đăng ký
 • 1
  1,686 thí sinh tại TRƯỜNG THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA
 • 2
  1,033 thí sinh tại TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN
 • 3
  595 thí sinh tại TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI
 • 4
  476 thí sinh tại BỆNH VIỆN QUẬN 11
 • 5
  463 thí sinh tại PHƯỜNG 15
 • 6
  280 thí sinh tại ĐƠN VỊ KHÁC
 • 7
  240 thí sinh tại PHƯỜNG 5
 • 8
  232 thí sinh tại PHƯỜNG 1
 • 9
  211 thí sinh tại PHƯỜNG 14
 • 10
  163 thí sinh tại PHƯỜNG 12
 • 11
  144 thí sinh tại TRUNG TÂM Y TẾ
 • 12
  140 thí sinh tại PHƯỜNG 3
 • 13
  135 thí sinh tại PHƯỜNG 7
 • 14
  134 thí sinh tại PHƯỜNG 16
 • 15
  129 thí sinh tại PHƯỜNG 11
 • 16
  126 thí sinh tại PHƯỜNG 10
 • 17
  117 thí sinh tại QUẬN ĐOÀN 11
 • 18
  114 thí sinh tại PHƯỜNG 9
 • 19
  109 thí sinh tại LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
 • 20
  106 thí sinh tại PHƯỜNG 8
 • Xem thêm
764 thí sinh đã thi
 • 1
  5,890 thí sinh tại TRƯỜNG THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA
 • 2
  3,125 thí sinh tại TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN
 • 3
  944 thí sinh tại PHƯỜNG 5
 • 4
  881 thí sinh tại BỆNH VIỆN QUẬN 11
 • 5
  871 thí sinh tại PHƯỜNG 15
 • 6
  748 thí sinh tại PHƯỜNG 14
 • 7
  699 thí sinh tại ĐƠN VỊ KHÁC
 • 8
  677 thí sinh tại PHƯỜNG 1
 • 9
  658 thí sinh tại TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI
 • 10
  456 thí sinh tại PHƯỜNG 12
 • 11
  438 thí sinh tại PHƯỜNG 2
 • 12
  390 thí sinh tại PHƯỜNG 3
 • 13
  369 thí sinh tại PHƯỜNG 16
 • 14
  356 thí sinh tại PHƯỜNG 11
 • 15
  341 thí sinh tại PHƯỜNG 9
 • 16
  336 thí sinh tại PHƯỜNG 13
 • 17
  320 thí sinh tại PHƯỜNG 7
 • 18
  294 thí sinh tại PHƯỜNG 8
 • 19
  282 thí sinh tại QUẬN ĐOÀN 11
 • 20
  250 thí sinh tại PHƯỜNG 10
 • Xem thêm
 • 1
  Trong Dat Tran
  PHƯỜNG 1
 • 2
  Vân Khanh Trần
  PHƯỜNG 1
 • 3
  Tú Lê
  PHƯỜNG 1
 • 4
  Phương Tú
  PHƯỜNG 1
 • 5
  Nguyễn Thị Thanh Trâm
  PHƯỜNG 1
 • 6
  Trần Vân Khanh
  PHƯỜNG 1
 • 7
  Thanh Thuy
  PHƯỜNG 1
 • 8
  Phạm Thị Thanh Ngoan
  TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI
 • 9
  Hạnh
  PHƯỜNG 1
 • 10
  Trần Trọng Nghĩa
  PHƯỜNG 1
 • 11
  Lanh
  PHƯỜNG 1
 • 12
  Trần Trọng Đạt
  PHƯỜNG 1
 • 13
  Lanh
  PHƯỜNG 1
 • 14
  Tran Trong Dat
  PHƯỜNG 1
 • 15
  Phuong Khanh Nguyen
  PHƯỜNG 8
 • 16
  Minh Tuấn
  PHƯỜNG 1
 • 17
  Hồng Vân
  PHƯỜNG 1
 • 18
  Ngoc Tran
  PHƯỜNG 1
 • 19
  Bùi Lanh
  PHƯỜNG 1
 • 20
  Hồng Hà
  QUẬN ĐOÀN 11
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

thống kê
7,408

Lượt đăng ký

764

Lượt thi

Đăng ký nhanh:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi