My Aloha
VÒNG THI TUẦN CUỘC THI TRỰC TUYẾN ĐẤU TRƯỜNG TRI THỨC LẦN 3
Diễn ra từ ngày 22/02/2021 - 18/03/2021
bắt đầu

09h00

01/03/2021

kết thúc

17h00

04/03/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

14,041 thí sinh đăng ký
 • 1
  2,316 thí sinh tại Thành đoàn Sa Đéc
 • 2
  1,698 thí sinh tại Huyện đoàn Lấp Vò
 • 3
  1,506 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 4
  1,151 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 5
  1,073 thí sinh tại Huyện đoàn Tháp Mười
 • 6
  1,061 thí sinh tại Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 7
  1,053 thí sinh tại Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 8
  974 thí sinh tại Thành đoàn Cao Lãnh
 • 9
  769 thí sinh tại Huyện đoàn Lai Vung
 • 10
  670 thí sinh tại Huyện đoàn Tam Nông
 • 11
  470 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 12
  446 thí sinh tại Khác
 • 13
  274 thí sinh tại Huyện đoàn Thanh Bình
 • 14
  170 thí sinh tại ĐTN Quân sự Tỉnh
 • 15
  147 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Hồng
 • 16
  142 thí sinh tại Thành đoàn Hồng Ngự
 • 17
  66 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 18
  55 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • Xem thêm
17,157 thí sinh đã thi
 • 1
  2,677 thí sinh tại Thành đoàn Sa Đéc
 • 2
  2,553 thí sinh tại Huyện đoàn Lấp Vò
 • 3
  1,889 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 4
  1,343 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 5
  1,315 thí sinh tại Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 6
  1,311 thí sinh tại Thành đoàn Cao Lãnh
 • 7
  1,215 thí sinh tại Huyện đoàn Tháp Mười
 • 8
  1,082 thí sinh tại Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 9
  880 thí sinh tại Huyện đoàn Tam Nông
 • 10
  822 thí sinh tại Huyện đoàn Lai Vung
 • 11
  563 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 12
  525 thí sinh tại Khác
 • 13
  307 thí sinh tại Huyện đoàn Thanh Bình
 • 14
  243 thí sinh tại ĐTN Quân sự Tỉnh
 • 15
  146 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Hồng
 • 16
  144 thí sinh tại Thành đoàn Hồng Ngự
 • 17
  75 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 18
  67 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • Xem thêm
 • 1
  Nguyễn Thị Trúc Linh
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 2
  Phan Bảo Nghi
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 3
  Trần Võ Anh Thư
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 4
  Phạm Phương Trang
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 5
  Nguyễn Huỳnh Như
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 6
  Nguyễn Việt Anh
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 7
  Nguyễn Xuân Đoàn
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 8
  Bùi Trung Tính
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 9
  Nguyễn Thị Mai Huyên
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 10
  Nguyễn Phước Tính
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 11
  Nguyễn Kim Sương
  Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 12
  Hà Trần Thảo Vi
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 13
  Trương Hoàng Phúc
  Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 14
  Nguyễn Văn Qui
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 15
  Lý Thị Thanh Thúy
  Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 16
  Nguyễn Quốc Thái
  Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 17
  Nguyễn Ngọc Yến Pha
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 18
  Lê Nhựt Thúy An
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 19
  LÊ HỮU THUẬN
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • 20
  Hồ Hoàng Vũ
  Huyện đoàn Tháp Mười
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức


thống kê
14,041

Lượt đăng ký

17,157

Lượt thi

Đăng ký nhanh: