My Aloha
Vòng thi tuần Cuộc thi Đấu trường tri thức lần 2
Tuần 7: Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng
bắt đầu

09h00

07/07/2020

kết thúc

17h00

10/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

11,827 thí sinh đăng ký
 • 1
  1,660 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 2
  1,511 thí sinh tại Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 3
  1,286 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 4
  1,251 thí sinh tại Thành đoàn Cao Lãnh
 • 5
  1,131 thí sinh tại Huyện đoàn Lấp Vò
 • 6
  1,035 thí sinh tại Thành đoàn Sa Đéc
 • 7
  961 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 8
  505 thí sinh tại Khác
 • 9
  476 thí sinh tại Huyện đoàn Tam Nông
 • 10
  461 thí sinh tại Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 11
  439 thí sinh tại Huyện đoàn Tháp Mười
 • 12
  345 thí sinh tại Huyện đoàn Lai Vung
 • 13
  206 thí sinh tại Huyện đoàn Thanh Bình
 • 14
  195 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Hồng
 • 15
  179 thí sinh tại Thị đoàn Hồng Ngự
 • 16
  71 thí sinh tại ĐTN Quân sự Tỉnh
 • 17
  69 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • 18
  46 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • Xem thêm
22,682 thí sinh đã thi
 • 1
  3,781 thí sinh tại Huyện đoàn Hồng Ngự
 • 2
  3,456 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 3
  2,411 thí sinh tại Huyện đoàn Lấp Vò
 • 4
  2,174 thí sinh tại Thành đoàn Cao Lãnh
 • 5
  2,167 thí sinh tại Thành đoàn Sa Đéc
 • 6
  1,766 thí sinh tại Đoàn khối các cơ quan Tỉnh
 • 7
  1,719 thí sinh tại Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 8
  1,005 thí sinh tại Huyện đoàn Tháp Mười
 • 9
  970 thí sinh tại Khác
 • 10
  765 thí sinh tại Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 11
  597 thí sinh tại Huyện đoàn Tam Nông
 • 12
  566 thí sinh tại Huyện đoàn Lai Vung
 • 13
  407 thí sinh tại Thị đoàn Hồng Ngự
 • 14
  305 thí sinh tại Huyện đoàn Thanh Bình
 • 15
  290 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Hồng
 • 16
  134 thí sinh tại ĐTN Quân sự Tỉnh
 • 17
  96 thí sinh tại ĐTN Bộ đội Biên phòng Tỉnh
 • 18
  73 thí sinh tại ĐTN Công an Tỉnh
 • Xem thêm
 • 1
  Trần Gia Huy
  Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 2
  Lê Minh Trường
  Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 3
  Nguyễn Đức Hiếu
  Khác
 • 4
  Trần Hoàng Bảo Ngọc
  Khác
 • 5
  Nguyễn Phi Kìm
  Huyện đoàn Lai Vung
 • 6
  Phan Trung Tín
  Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 7
  Phạm Võ Uyên Thanh
  Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 8
  Nguyễn Lê Trung Nghĩa
  Huyện đoàn Lai Vung
 • 9
  Nguyễn Lê Trung Hiếu
  Huyện đoàn Lai Vung
 • 10
  Mừng Nguyễn Ngọc
  Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 11
  Trọng Nguyên Nguyễn
  Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 12
  ĐẶNG HOÀNG TƯƠI
  Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 13
  Bá Dương Nguyễn
  Khác
 • 14
  Nguyễn Trọng Nhân
  Huyện đoàn Lai Vung
 • 15
  Trần Huỳnh Long
  Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 16
  Nguyen Ba Duong
  Khác
 • 17
  NguyễnMinh
  Đoàn trường Đại học Đồng Tháp
 • 18
  Lê Bùi Phương Vy
  Huyện đoàn Cao Lãnh
 • 19
  Linh Nguyễn
  Khác
 • 20
  Nguyễn Thị Phước Liên
  Huyện đoàn Cao Lãnh
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

thống kê
11,827

Lượt đăng ký

22,682

Lượt thi

Đăng ký nhanh: