My Aloha
VÒNG SƠ LOẠI "TÀI NĂNG KẾ TOÁN" 2020
Hội thi "TÀI NĂNG KẾ TOÁN" là một sân chơi bổ ích dành cho sinh viên Trường Đại học Tài chính Kế toán.
bắt đầu

07h00

24/10/2020

kết thúc

12h00

14/11/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

199 thí sinh đăng ký
  • 1
    184 thí sinh tại Ngành Kế toán
  • 2
    7 thí sinh tại Ngành Kiểm toán
  • 3
    3 thí sinh tại Liên thông đại học
  • 4
    2 thí sinh tại Ngành Luật kinh tế
  • 5
    2 thí sinh tại Ngành Quản trị kinh doanh
  • 6
    1 thí sinh tại Ngành Tài chính Ngân hàng
  • Xem thêm
192 thí sinh đã thi
  • 1
    181 thí sinh tại Ngành Kế toán
  • 2
    7 thí sinh tại Ngành Kiểm toán
  • 3
    2 thí sinh tại Ngành Quản trị kinh doanh
  • 4
    1 thí sinh tại Liên thông đại học
  • 5
    1 thí sinh tại Ngành Tài chính Ngân hàng
  • 1
    Quản trị viên
    Ngành Tài chính Ngân hàng

Thông báo ban tổ chức

Thứ năm, 24/09/2020

CÁCH THỨC THAM GIA

Thứ năm, 24/09/2020

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI

Thứ năm, 24/09/2020

THỂ LỆ

thống kê
199

Lượt đăng ký

192

Lượt thi

Đăng ký nhanh: