My Aloha
Vòng Sơ Khảo - Trắc Nghiệm
Kiểm tra trắc nghiệm kiến thức về Bartender
bắt đầu

08h00

18/05/2021

kết thúc

23h59

31/08/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

51 lượt đăng ký
29 lượt dự thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
51

Lượt đăng ký

29

Lượt thi

Đăng ký nhanh: