My Aloha
Vòng Sơ khảo Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi thị xã Thuận An năm 2019
bắt đầu

00h00

01/12/2019

kết thúc

19h00

01/12/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

169 thí sinh đăng ký
 • 1
  18 thí sinh tại phường Lái Thiêu
 • 2
  18 thí sinh tại phường Thuận Giao
 • 3
  15 thí sinh tại phường Bình Hòa
 • 4
  15 thí sinh tại THPT Trần Văn Ơn
 • 5
  15 thí sinh tại THPT Trịnh Hoài Đức
 • 6
  13 thí sinh tại THPT Nguyễn Trãi
 • 7
  12 thí sinh tại phường An Phú
 • 8
  12 thí sinh tại phường An Thạnh
 • 9
  11 thí sinh tại Khác
 • 10
  9 thí sinh tại phường Vĩnh Phú
 • 11
  8 thí sinh tại phường Bình Nhâm
 • 12
  7 thí sinh tại phường Hưng Định
 • 13
  7 thí sinh tại xã An Sơn
 • 14
  3 thí sinh tại phường Bình Chuẩn
 • 15
  2 thí sinh tại Bưu điện
 • 16
  1 thí sinh tại Chi cục Thuế
 • 17
  1 thí sinh tại Trung tâm GDHN - GDTX
 • 18
  1 thí sinh tại Liên Cơ quan
 • 19
  1 thí sinh tại Công an thị xã
 • Xem thêm
156 thí sinh đã thi
 • 1
  18 thí sinh tại phường Thuận Giao
 • 2
  15 thí sinh tại THPT Trịnh Hoài Đức
 • 3
  14 thí sinh tại phường Bình Hòa
 • 4
  13 thí sinh tại THPT Trần Văn Ơn
 • 5
  13 thí sinh tại THPT Nguyễn Trãi
 • 6
  13 thí sinh tại phường Lái Thiêu
 • 7
  12 thí sinh tại Khác
 • 8
  12 thí sinh tại phường An Thạnh
 • 9
  10 thí sinh tại phường An Phú
 • 10
  8 thí sinh tại phường Vĩnh Phú
 • 11
  7 thí sinh tại phường Hưng Định
 • 12
  7 thí sinh tại xã An Sơn
 • 13
  6 thí sinh tại phường Bình Nhâm
 • 14
  2 thí sinh tại phường Bình Chuẩn
 • 15
  2 thí sinh tại Bưu điện
 • 16
  1 thí sinh tại Liên Cơ quan
 • 17
  1 thí sinh tại Công an thị xã
 • 18
  1 thí sinh tại Trung tâm GDHN - GDTX
 • 19
  1 thí sinh tại Chi cục Thuế
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Đơn vị tài trợ
thống kê
169

Lượt đăng ký

156

Lượt thi

Đăng ký nhanh: