My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  18 thí sinh tại phường Thuận Giao
 • 2
  17 thí sinh tại phường Lái Thiêu
 • 3
  15 thí sinh tại THPT Trịnh Hoài Đức
 • 4
  15 thí sinh tại phường Bình Hòa
 • 5
  14 thí sinh tại THPT Nguyễn Trãi
 • 6
  13 thí sinh tại THPT Trần Văn Ơn
 • 7
  12 thí sinh tại phường An Thạnh
 • 8
  12 thí sinh tại phường An Phú
 • 9
  12 thí sinh tại Khác
 • 10
  10 thí sinh tại phường Vĩnh Phú
 • 11
  8 thí sinh tại phường Bình Nhâm
 • 12
  7 thí sinh tại xã An Sơn
 • 13
  7 thí sinh tại phường Hưng Định
 • 14
  3 thí sinh tại phường Bình Chuẩn
 • 15
  2 thí sinh tại Bưu điện
 • 16
  1 thí sinh tại Công an thị xã
 • 17
  1 thí sinh tại Chi cục Thuế
 • 18
  1 thí sinh tại Trung tâm GDHN - GDTX
 • 19
  1 thí sinh tại Liên Cơ quan
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  18 lượt thi tại phường Thuận Giao
 • 2
  15 lượt thi tại THPT Trịnh Hoài Đức
 • 3
  14 lượt thi tại phường Bình Hòa
 • 4
  13 lượt thi tại THPT Nguyễn Trãi
 • 5
  13 lượt thi tại phường Lái Thiêu
 • 6
  13 lượt thi tại THPT Trần Văn Ơn
 • 7
  12 lượt thi tại phường An Thạnh
 • 8
  12 lượt thi tại Khác
 • 9
  10 lượt thi tại phường An Phú
 • 10
  8 lượt thi tại phường Vĩnh Phú
 • 11
  7 lượt thi tại phường Hưng Định
 • 12
  7 lượt thi tại xã An Sơn
 • 13
  6 lượt thi tại phường Bình Nhâm
 • 14
  2 lượt thi tại phường Bình Chuẩn
 • 15
  2 lượt thi tại Bưu điện
 • 16
  1 lượt thi tại Công an thị xã
 • 17
  1 lượt thi tại Trung tâm GDHN - GDTX
 • 18
  1 lượt thi tại Chi cục Thuế
 • 19
  1 lượt thi tại Liên Cơ quan
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 169
  Tổng lượt đăng ký
 • 156
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Thị đoàn Thuận An

Địa chỉ:
Tel: 0976964932
Email: tdthuanan@gmail.com

Đăng ký nhanh: