My Aloha
VÒNG SƠ KẾT ĐỢT 2 CUỘC THI THE KITCHEN SUPERSTAR 2020
Cuộc thi học thuật về nhà hàng dành cho tất cả sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Tài chính - Marketing
bắt đầu

20h00

02/08/2020

kết thúc

20h00

03/08/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

311 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
309 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
thống kê
311

Lượt đăng ký

309

Lượt thi

Đăng ký nhanh: