My Aloha
VÒNG LOẠI ĐỢT 2 - CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ
- Hình thức thi Vòng loại + Tổ chức 02 đợt thi: Đợt 1: Từ ngày 01/7 đến ngày 08/7/2020; Đợt 2: Từ ngày 10/7 đến ngày 17/7/2020.
bắt đầu

08h00

10/07/2020

kết thúc

16h00

17/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

783 thí sinh đăng ký
 • 1
  238 thí sinh tại Đoàn trường CĐSP Long An
 • 2
  173 thí sinh tại Thị đoàn Kiến Tường
 • 3
  89 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Thạnh
 • 4
  79 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 5
  77 thí sinh tại Huyện đoàn Đức Hoà
 • 6
  52 thí sinh tại Thành đoàn Tân An
 • 7
  22 thí sinh tại Huyện đoàn Cần Giuộc
 • 8
  12 thí sinh tại Huyện đoàn Bến Lức
 • 9
  12 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Hưng
 • 10
  7 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 11
  6 thí sinh tại Huyện đoàn Cần Đước
 • 12
  4 thí sinh tại Huyện đoàn Mộc Hoá
 • 13
  3 thí sinh tại Huyện đoàn Đức Huệ
 • 14
  2 thí sinh tại Huyện đoàn Thạnh Hoá
 • 15
  2 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Trụ
 • 16
  2 thí sinh tại Huyện đoàn Thủ Thừa
 • 17
  2 thí sinh tại Huyện đoàn Vĩnh Hưng
 • 18
  1 thí sinh tại Đoàn trường Đại học KTCN Long An
 • Xem thêm
995 thí sinh đã thi
 • 1
  291 thí sinh tại Đoàn trường CĐSP Long An
 • 2
  215 thí sinh tại Thị đoàn Kiến Tường
 • 3
  112 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Thạnh
 • 4
  103 thí sinh tại Huyện đoàn Đức Hoà
 • 5
  99 thí sinh tại Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
 • 6
  64 thí sinh tại Thành đoàn Tân An
 • 7
  31 thí sinh tại Huyện đoàn Cần Giuộc
 • 8
  21 thí sinh tại Huyện đoàn Bến Lức
 • 9
  19 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Hưng
 • 10
  10 thí sinh tại Huyện đoàn Châu Thành
 • 11
  8 thí sinh tại Huyện đoàn Cần Đước
 • 12
  6 thí sinh tại Huyện đoàn Mộc Hoá
 • 13
  4 thí sinh tại Huyện đoàn Đức Huệ
 • 14
  4 thí sinh tại Huyện đoàn Vĩnh Hưng
 • 15
  3 thí sinh tại Huyện đoàn Thủ Thừa
 • 16
  2 thí sinh tại Huyện đoàn Thạnh Hoá
 • 17
  2 thí sinh tại Huyện đoàn Tân Trụ
 • 18
  1 thí sinh tại Đoàn trường Đại học KTCN Long An
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
783

Lượt đăng ký

995

Lượt thi

Đăng ký nhanh: