My Aloha
Vòng loại- cuộc thi "Dưới ngọn cờ chủ nghĩa"
Thí sinh dự thi tiến hành làm bài trắc nghiệm trực tuyến gồm 30 câu hỏi trong thời gian 10 phút
bắt đầu

23h00

16/10/2020

kết thúc

22h00

18/10/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

thống kê
208

Lượt đăng ký

203

Lượt thi

Đăng ký nhanh: