banner
Vòng Chung kết Hội thi tìm hiểu Luật thi đua, khen thưởng và công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
bắt đầu

08h45

27/08/2021

kết thúc

09h35

27/08/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

4033
Lượt đăng kí
 • 1 1,810 thí sinh tại Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động là thành viên Khối, Cụm thi đua
 • 2 1,596 thí sinh tại Đoàn viên, thanh niên
 • 3 705 thí sinh tại Cả 2 đối tượng trên
10056
Lượt dự thi
 • 1 4,585 thí sinh tại Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động là thành viên Khối, Cụm thi đua
 • 2 3,788 thí sinh tại Đoàn viên, thanh niên
 • 3 1,683 thí sinh tại Cả 2 đối tượng trên
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Nguyễn Thị Trúc Linh
 • 2Phan Quang Vinh
 • 3Nguyễn Huỳnh Như
 • 4Lê Quang Lực
 • 5Phan Thị Thùy Dương
 • 6Đoàn Lê Thanh Ngọc Thủy Tiên
 • 7Lê Kim Thúy
 • 8Phạm Thị Ngọc Hà
 • 9Nguyễn Ngọc Huệ
 • 10Nguyễn Thị Ngọc Diễm
 • 11Dương Quốc Hiệp
 • 12Lê Thị Diễm Đa
 • 13Bùi Thị Ngọc Oanh
 • 14Đoàn
 • 15Nguyễn Duy Việt
 • 16Phạm Văn Hoành
 • 17Nguyễn Thị Quỳnh Như
 • 18Bùi Ngọc Trâm Hoa
 • 19Đào Nguyễn Quỳnh Trâm
 • 20Phan Bảo Nghi
 • 21Nguyễn Ngọc Yến Nhi
 • 22Bùi Trung Tính
 • 23Trần Thị Trúc Phương
 • 24Hồ Thị Cẩm Tú
 • 25Hồ Minh Tài
 • 26Nguyễn Thị Huỳnh Hoa
 • 27Nguyễn Ngọc Bảo An
 • 28VÕ THỊ HIỀN LƯƠNG
 • 29Vưu Văn Khén
 • 30Nguyễn Thị Thúy Loan
 • 31Nguyễn Vũ Hoàng Sơn
 • 32Nguyễn Xuân Đoàn
 • 33Hồ Hoàng Vũ
 • 34NGÔ NGỌC QUÝ
 • 35NGUYỄN THỊ KIM CHI
 • 36VÕ CHÍ ĐẠT
 • 37Phước Cao Minh
 • 38Nguyễn Văn Hòa
 • 39Nguyễn Hoàng Phúc
 • 40Trần Thị Kim Ngọc
 • 41Lê Nhật Thúy Anh
 • 42Lê Thị Mỹ Duyên
 • 43Ngô Phạm Tuyết Nhi
 • 44NGUYỄN THỊ THÚY ÁI
 • 45LÊ THANH HẢI
 • 46Lê Khánh Dương
 • 47Nguyễn Lê Thu Ngân
 • 48Nguyễn Minh Triết
 • 49Nguyễn Duy Quốc
 • 50Cao Thị
Xem thêm
NHÂN KHẨU HỌC
10137