My Aloha
Vòng Chung kết: "Cao su, dòng chảy cuộc sống".
bắt đầu

10h30

23/05/2020

kết thúc

18h30

23/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

20 thí sinh đăng ký
 • 1
  6 thí sinh tại ĐCS NT Bình Lộc
 • 2
  6 thí sinh tại ĐCS NT Thái Hiệp Thành
 • 3
  5 thí sinh tại ĐCS NT An Viễng
 • 4
  2 thí sinh tại CĐ Cơ quan TCT
 • 5
  1 thí sinh tại CĐ Bệnh viện Cao su
54 thí sinh đã thi
 • 1
  18 thí sinh tại ĐCS NT Bình Lộc
 • 2
  15 thí sinh tại ĐCS NT An Viễng
 • 3
  15 thí sinh tại ĐCS NT Thái Hiệp Thành
 • 4
  3 thí sinh tại CĐ Bệnh viện Cao su
 • 5
  3 thí sinh tại CĐ Cơ quan TCT
 • 1
  Cherry Tim
  ĐCS NT Bình Lộc
 • 2
  Trần Ngọc Điệp
  ĐCS NT Bình Lộc
 • 3
  Ông ngọc yến nhi
  ĐCS NT Bình Lộc
 • 4
  Nguyễn Ngọc Thảo
  CĐ Cơ quan TCT
 • 5
  Nguyen Văn Phúc
  ĐCS NT Thái Hiệp Thành
 • 6
  Le Xuan Hoang
  ĐCS NT Thái Hiệp Thành
 • 7
  NGÔ VĂN DUẦN
  ĐCS NT An Viễng
 • 8
  Quoc Toan Bui
  ĐCS NT Bình Lộc
 • 9
  Bùi văn Hoài
  ĐCS NT Thái Hiệp Thành
 • 10
  Đoàn An Viễng
  ĐCS NT An Viễng
 • 11
  Nguyễn Phương
  ĐCS NT Bình Lộc
 • 12
  Đoàn thị Kim Nở
  ĐCS NT Thái Hiệp Thành
 • 13
  Phạm Thị Lan Hương
  ĐCS NT Thái Hiệp Thành
 • 14
  Nguyễn văn tài
  ĐCS NT An Viễng
 • 15
  Hoa Phạm
  ĐCS NT Bình Lộc
 • 16
  Hồ Ngọc Nguyên Thủy
  CĐ Bệnh viện Cao su
 • 17
  Maj Ha
  ĐCS NT An Viễng
 • 18
  Quyên Tk
  ĐCS NT An Viễng
 • Xem thêm
thống kê
20

Lượt đăng ký

54

Lượt thi

Đăng ký nhanh: