My Aloha
VÒNG BÁN KẾT 2 HỘI THI 'NGƯỜI LÀ NIỀM TIN TẤT THẮNG' NĂM 2020
bắt đầu

21h00

12/05/2020

kết thúc

21h20

12/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

12 thí sinh đăng ký
 • 1
  6 thí sinh tại Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 2
  2 thí sinh tại Khoa Cơ Khí Chế Tạo Máy
 • 3
  2 thí sinh tại Khoa Kinh tế
 • 4
  1 thí sinh tại Khoa Điện - Điện tử
 • 5
  1 thí sinh tại Khoa Cơ Khí Động Lực
12 thí sinh đã thi
 • 1
  7 thí sinh tại Khoa Đào tạo Chất lượng cao
 • 2
  2 thí sinh tại Khoa Cơ Khí Chế Tạo Máy
 • 3
  1 thí sinh tại Khoa Kinh tế
 • 4
  1 thí sinh tại Khoa Điện - Điện tử
 • 5
  1 thí sinh tại Khoa Cơ Khí Động Lực
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
12

Lượt đăng ký

12

Lượt thi

Đăng ký nhanh: