My Aloha
Vòng 1 (Sinh viên)
bắt đầu

00h00

01/01/2021

kết thúc

00h00

31/01/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

24 thí sinh đăng ký
9 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
24

Lượt đăng ký

9

Lượt thi

Đăng ký nhanh: