My Aloha
VÒNG 1: ON AIR
Đề thi gồm 40 câu
bắt đầu

22h00

08/05/2021

kết thúc

22h35

08/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

244 thí sinh đăng ký
 • 1
  64 thí sinh tại ĐHBK_Quản Lý Công Nghiệp
 • 2
  22 thí sinh tại ĐHBK_Hóa Học
 • 3
  22 thí sinh tại ĐHBK_OISP
 • 4
  21 thí sinh tại ĐHBK_Cơ khí
 • 5
  18 thí sinh tại ĐHBK_Điện Điện Tử
 • 6
  17 thí sinh tại Đại học Kinh tế - Luật
 • 7
  16 thí sinh tại Đại học Kinh Tế
 • 8
  12 thí sinh tại Đại học Hoa Sen
 • 9
  8 thí sinh tại ĐHBK_Máy Tính
 • 10
  6 thí sinh tại Đại học Ngân hàng
 • 11
  4 thí sinh tại Đại học Mở TPHCM
 • 12
  4 thí sinh tại Đại học Ngoại Thương TPHCM
 • 13
  4 thí sinh tại ĐHBK_Dầu Khí
 • 14
  3 thí sinh tại ĐHBK_Bảo Dưỡng Công Nghiệp
 • 15
  3 thí sinh tại ĐHBK_Khoa Học Ứng Dụng
 • 16
  3 thí sinh tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
 • 17
  2 thí sinh tại ĐHBK_Giao Thông
 • 18
  2 thí sinh tại ĐHBK_Tài Nguyên và Môi Trường
 • 19
  2 thí sinh tại ĐHBK_Xây Dựng
 • 20
  1 thí sinh tại Đại học Quốc tế
 • Xem thêm
242 thí sinh đã thi
 • 1
  63 thí sinh tại ĐHBK_Quản Lý Công Nghiệp
 • 2
  22 thí sinh tại ĐHBK_Hóa Học
 • 3
  22 thí sinh tại ĐHBK_OISP
 • 4
  21 thí sinh tại ĐHBK_Cơ khí
 • 5
  17 thí sinh tại Đại học Kinh tế - Luật
 • 6
  17 thí sinh tại ĐHBK_Điện Điện Tử
 • 7
  16 thí sinh tại Đại học Kinh Tế
 • 8
  12 thí sinh tại Đại học Hoa Sen
 • 9
  8 thí sinh tại ĐHBK_Máy Tính
 • 10
  6 thí sinh tại Đại học Ngân hàng
 • 11
  4 thí sinh tại ĐHBK_Dầu Khí
 • 12
  4 thí sinh tại Đại học Mở TPHCM
 • 13
  4 thí sinh tại Đại học Ngoại Thương TPHCM
 • 14
  3 thí sinh tại ĐHBK_Khoa Học Ứng Dụng
 • 15
  3 thí sinh tại ĐHBK_Bảo Dưỡng Công Nghiệp
 • 16
  3 thí sinh tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
 • 17
  2 thí sinh tại ĐHBK_Xây Dựng
 • 18
  2 thí sinh tại ĐHBK_Giao Thông
 • 19
  2 thí sinh tại ĐHBK_Tài Nguyên và Môi Trường
 • 20
  1 thí sinh tại Đại học Sài Gòn
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
244

Lượt đăng ký

242

Lượt thi

Đăng ký nhanh: