My Aloha
Vòng 1 (Học sinh)
bắt đầu

00h00

01/01/2021

kết thúc

00h00

31/01/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

18 thí sinh đăng ký
5 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
18

Lượt đăng ký

5

Lượt thi

Đăng ký nhanh: