My Aloha
Vòng 1
Cuộc thi dành cho các học sinh THCS.
bắt đầu

00h00

07/09/2020

kết thúc

00h00

01/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

4 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
10 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
4

Lượt đăng ký

10

Lượt thi

Đăng ký nhanh: