My Aloha
VĂN HÓA THƯỞNG THỨC CÁC LOẠI HÌNH SÂN KHẤU VÀ PHIM ẢNH
bắt đầu

20h15

22/05/2020

kết thúc

23h00

24/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

592 thí sinh đăng ký
 • 1
  90 thí sinh tại Khoa Quản trị kinh doanh
 • 2
  88 thí sinh tại Khoa Đào tạo đặc biệt
 • 3
  74 thí sinh tại Khoa Kế toán - Kiểm toán
 • 4
  71 thí sinh tại Khoa Luật
 • 5
  66 thí sinh tại Khoa Ngoại Ngữ
 • 6
  53 thí sinh tại Khoa Công nghệ thông tin
 • 7
  44 thí sinh tại Khoa Tài chính - Ngân hàng
 • 8
  43 thí sinh tại Khoa Kinh tế và Quản lý công
 • 9
  33 thí sinh tại Khoa Xã hội học - Công tác xã hội - Đông Nam Á
 • 10
  17 thí sinh tại Khoa Xây dựng
 • 11
  13 thí sinh tại Khoa Công nghệ sinh học
 • Xem thêm
580 thí sinh đã thi
 • 1
  89 thí sinh tại Khoa Quản trị kinh doanh
 • 2
  86 thí sinh tại Khoa Đào tạo đặc biệt
 • 3
  74 thí sinh tại Khoa Kế toán - Kiểm toán
 • 4
  70 thí sinh tại Khoa Luật
 • 5
  66 thí sinh tại Khoa Ngoại Ngữ
 • 6
  53 thí sinh tại Khoa Công nghệ thông tin
 • 7
  43 thí sinh tại Khoa Kinh tế và Quản lý công
 • 8
  42 thí sinh tại Khoa Tài chính - Ngân hàng
 • 9
  28 thí sinh tại Khoa Xã hội học - Công tác xã hội - Đông Nam Á
 • 10
  16 thí sinh tại Khoa Xây dựng
 • 11
  13 thí sinh tại Khoa Công nghệ sinh học
 • Xem thêm
 • 1
  Beautiful girl
  Khoa Công nghệ thông tin
 • 2
  Mai Kỳ Hiệp
  Khoa Luật
 • 3
  Nguyễn Khánh Chi
  Khoa Đào tạo đặc biệt
 • 4
  Lê Chánh
  Khoa Đào tạo đặc biệt
 • 5
  Trần Chí Trung
  Khoa Luật
 • 6
  Lâm Vĩnh Hoài
  Khoa Công nghệ thông tin
 • 7
  Phạm Huỳnh Ánh Tuyết
  Khoa Ngoại Ngữ
 • 8
  Đinh Thị Thanh Thủy
  Khoa Công nghệ thông tin
 • 9
  Trần Thị Kim Ngân
  Khoa Ngoại Ngữ
 • 10
  Nguyễn Thị Tuyết Vy
  Khoa Kinh tế và Quản lý công
 • 11
  Thái Thanh
  Khoa Đào tạo đặc biệt
 • 12
  Võ Thị Hồng Thắm
  Khoa Tài chính - Ngân hàng
 • 13
  Vo Mai Vang
  Khoa Đào tạo đặc biệt
 • 14
  Nguyễn Thị Bích Thảo
  Khoa Luật
 • 15
  Nguyễn Thị Trang
  Khoa Luật
 • 16
  Nguyễn Thanh Vy
  Khoa Đào tạo đặc biệt
 • 17
  Võ Thị Bích Vân
  Khoa Tài chính - Ngân hàng
 • 18
  Thuy Bui Thi Phuong
  Khoa Đào tạo đặc biệt
 • 19
  Nguyễn Anh Tuấn
  Khoa Công nghệ thông tin
 • 20
  Như Ngọc
  Khoa Kế toán - Kiểm toán
 • Xem thêm
thống kê
592

Lượt đăng ký

580

Lượt thi

Đăng ký nhanh: