My Aloha
ULAW - TÌM HIỂU ĐIỀU LỆ VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ ĐOÀN
Tạo sân chơi mới và cung cấp kiến thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho cán bộ Đoàn trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
bắt đầu

23h00

08/04/2019

kết thúc

16h00

10/04/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

171 thí sinh đăng ký
 • 1
  43 thí sinh tại ĐOÀN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TÀO ĐẶC BIỆT
 • 2
  27 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT QUỐC TẾ
 • 3
  26 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT HÌNH SỰ
 • 4
  23 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT DÂN SỰ
 • 5
  20 thí sinh tại ĐOÀN KHOA QUẢN TRỊ
 • 6
  19 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC
 • 7
  13 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI
 • Xem thêm
347 thí sinh đã thi
 • 1
  84 thí sinh tại ĐOÀN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TÀO ĐẶC BIỆT
 • 2
  59 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT HÌNH SỰ
 • 3
  54 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT QUỐC TẾ
 • 4
  46 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT DÂN SỰ
 • 5
  40 thí sinh tại ĐOÀN KHOA QUẢN TRỊ
 • 6
  38 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC
 • 7
  26 thí sinh tại ĐOÀN KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
171

Lượt đăng ký

347

Lượt thi

Đăng ký nhanh: