My Aloha
[ULAW] Bài thu hoạch học tập lí luận chính trị năm 2019 - 2020
Đối tượng tham gia: Tất cả Đoàn viên hệ chính quy CHƯA hoàn thành các bài học lý luận chính trị dành cho Đoàn viên.
bắt đầu

07h00

27/03/2020

kết thúc

11h00

27/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2,514 thí sinh đăng ký
 • 1
  20 thí sinh tại QTKD44B1
 • 2
  15 thí sinh tại QTKD44B2
 • 3
  15 thí sinh tại LE44A
 • 4
  11 thí sinh tại CLC43E
 • 5
  10 thí sinh tại QTKD44A2
 • 6
  6 thí sinh tại CLC QTL 44B
 • 7
  6 thí sinh tại QTKD44A1
 • 8
  5 thí sinh tại CLC44A
 • 9
  4 thí sinh tại HC43.3
 • 10
  4 thí sinh tại QTKD42.2
 • 11
  4 thí sinh tại QTL43B2
 • 12
  4 thí sinh tại TMQT44.1
 • 13
  3 thí sinh tại LE43B
 • 14
  3 thí sinh tại DS44B1
 • 15
  3 thí sinh tại HC44A3
 • 16
  3 thí sinh tại HS43B1
 • 17
  3 thí sinh tại AUF44
 • 18
  3 thí sinh tại HC43.2
 • 19
  3 thí sinh tại QTKD43B1
 • 20
  2 thí sinh tại AUF41
Xem thêm
2,507 thí sinh đã thi
 • 1
  15 thí sinh tại LE44A
 • 2
  14 thí sinh tại QTKD44B1
 • 3
  11 thí sinh tại CLC43E
 • 4
  10 thí sinh tại QTKD44B2
 • 5
  6 thí sinh tại QTKD44A2
 • 6
  6 thí sinh tại QTKD44B1
 • 7
  6 thí sinh tại CLC QTL 44B
 • 8
  5 thí sinh tại QTKD44B2
 • 9
  5 thí sinh tại CLC44A
 • 10
  4 thí sinh tại QTL43B2
 • 11
  4 thí sinh tại QTKD44A1
 • 12
  4 thí sinh tại HC43.3
 • 13
  4 thí sinh tại QTKD42.2
 • 14
  3 thí sinh tại QTKD43B1
 • 15
  3 thí sinh tại HC44A3
 • 16
  3 thí sinh tại TMQT44.1
 • 17
  3 thí sinh tại QTKD44A2
 • 18
  3 thí sinh tại HS43B1
 • 19
  3 thí sinh tại LE43B
 • 20
  3 thí sinh tại QTKD44A1
Xem thêm
xếp hạng thí sinh
 • 1
  Cao Thị Khánh Linh
  QTL44A2
 • 2
  Nguyễn Công Duy Minh
  CLCQTL44A
 • 3
  Đặng Minh Thanh
  CLCQTL44A
 • 4
  Lê Minh Hiền
  TMQT43.1
 • 5
  Lê Thị Vân Anh
  DS44A1
 • 6
  Phạm Thị Hiền
  QTL42.1
 • 7
  Nguyễn Thị Thanh Tâm
  QTL44B1
 • 8
  Nguyễn Ngọc Uyên Phương
  QTKD44B1
 • 9
  Nguyễn Trương Nhật Minh
  QTL44A2
 • 10
  Lê Chí Trung
  CLC44D
 • 11
  Trần Phạm Hồng Duyên
  QTL44A1
 • 12
  Phạm Trần Yến Nhi
  QTL44A2
 • 13
  Nguyễn Hải Đăng
  DS44A1
 • 14
  Nguyễn Thúy An
  QTL44A1
 • 15
  Nguyễn Thuỳ Dương
  QTL44A1
 • 16
  Đặng Quỳnh Anh
  TMQT44.1
 • 17
  Phạm Tiến Thành
  TM44B2
 • 18
  Nguyễn Hậu
  HS44A1
 • 19
  Nguyễn Phạm Hồng Hà
 • 20
  Lê Thiên Hạnh Trang
  TM44B3
Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

Chủ nhật, 22/03/2020

Thông tin liên hệ

Thứ năm, 19/03/2020

Lịch làm bài thu hoạch

thống kê
2,514

Lượt đăng ký

2,507

Lượt thi

Đăng ký nhanh: