My Aloha
Tuyển chọn UV
Cuộc thi diễn ra từ 10h đến 12h thứ 6 ngày 23/7 nhằm kiểm tra kiến thức cơ bản của TNV, định hướng lựa chọn TNV đủ năng lực tham gia thi HV.
bắt đầu

10h00

23/07/2021

kết thúc

13h00

23/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

22 lượt đăng ký
20 lượt dự thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
22

Lượt đăng ký

20

Lượt thi

Đăng ký nhanh: