My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  37 thí sinh tại Chi đoàn trường THCS Võ Văn Vân
 • 2
  26 thí sinh tại Chi đoàn trường TH Vĩnh Lộc B
 • 3
  14 thí sinh tại Chi đoàn ấp 2
 • 4
  14 thí sinh tại Chi đoàn ấp 1
 • 5
  13 thí sinh tại Chi đoàn trường MN Hoa Thiên Lý 1
 • 6
  11 thí sinh tại Chi đoàn ấp 3
 • 7
  11 thí sinh tại Chi đoàn trường MN Hoa Thiên Lý
 • 8
  9 thí sinh tại Chi đoàn trường THCS Vĩnh Lộc B
 • 9
  8 thí sinh tại Chi đoàn ấp 4A
 • 10
  8 thí sinh tại Chi đoàn ấp 5
 • 11
  7 thí sinh tại Chi đoàn ấp 1A
 • 12
  6 thí sinh tại Chi đoàn ấp 6A
 • 13
  5 thí sinh tại Chi đoàn ấp 4
 • 14
  5 thí sinh tại Chi đoàn trường TH Trần Quốc Toản
 • 15
  4 thí sinh tại Chi đoàn ấp 1B
 • 16
  3 thí sinh tại Chi đoàn trường TH Lại Hùng Cường
 • 17
  1 thí sinh tại Chi đoàn trường MN 30/4
 • 18
  1 thí sinh tại Chi đoàn Cơ quan
 • 19
  1 thí sinh tại Chi đoàn âp 2C
 • 20
  1 thí sinh tại Chi đoàn ấp 3A
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  40 lượt thi tại Chi đoàn trường THCS Võ Văn Vân
 • 2
  28 lượt thi tại Chi đoàn trường TH Vĩnh Lộc B
 • 3
  21 lượt thi tại Chi đoàn ấp 1
 • 4
  13 lượt thi tại Chi đoàn ấp 2
 • 5
  13 lượt thi tại Chi đoàn trường MN Hoa Thiên Lý 1
 • 6
  11 lượt thi tại Chi đoàn ấp 5
 • 7
  11 lượt thi tại Chi đoàn ấp 3
 • 8
  11 lượt thi tại Chi đoàn trường MN Hoa Thiên Lý
 • 9
  10 lượt thi tại Chi đoàn ấp 4A
 • 10
  10 lượt thi tại Chi đoàn ấp 6A
 • 11
  8 lượt thi tại Chi đoàn trường THCS Vĩnh Lộc B
 • 12
  7 lượt thi tại Chi đoàn ấp 1A
 • 13
  6 lượt thi tại Chi đoàn ấp 4
 • 14
  5 lượt thi tại Chi đoàn ấp 1B
 • 15
  5 lượt thi tại Chi đoàn trường TH Trần Quốc Toản
 • 16
  2 lượt thi tại Chi đoàn trường TH Lại Hùng Cường
 • 17
  1 lượt thi tại Chi đoàn ấp 3A
 • 18
  1 lượt thi tại Chi đoàn trường MN 30/4
 • 19
  1 lượt thi tại Chi đoàn dân quân
 • 20
  1 lượt thi tại Chi đoàn Cơ quan
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 186
  Tổng lượt đăng ký
 • 206
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Trúc Vy

Địa chỉ:
Tel: 0987857263
Email: trucvy4848@gmail.com

Đăng ký nhanh: