My Aloha
TUỔI TRẺ VĨNH LỘC B NHỚ LỜI DI CHÚC CỦA BÁC
TUYÊN TRUYỀN "TUỔI TRẺ VĨNH LỘC B NHỚ LỜI DI CHÚC CỦA BÁC"
bắt đầu

12h00

12/05/2019

kết thúc

12h00

13/05/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

186 thí sinh đăng ký
 • 1
  37 thí sinh tại Chi đoàn trường THCS Võ Văn Vân
 • 2
  26 thí sinh tại Chi đoàn trường TH Vĩnh Lộc B
 • 3
  14 thí sinh tại Chi đoàn ấp 2
 • 4
  14 thí sinh tại Chi đoàn ấp 1
 • 5
  13 thí sinh tại Chi đoàn trường MN Hoa Thiên Lý 1
 • 6
  11 thí sinh tại Chi đoàn ấp 3
 • 7
  11 thí sinh tại Chi đoàn trường MN Hoa Thiên Lý
 • 8
  9 thí sinh tại Chi đoàn trường THCS Vĩnh Lộc B
 • 9
  8 thí sinh tại Chi đoàn ấp 4A
 • 10
  8 thí sinh tại Chi đoàn ấp 5
 • 11
  7 thí sinh tại Chi đoàn ấp 1A
 • 12
  6 thí sinh tại Chi đoàn ấp 6A
 • 13
  5 thí sinh tại Chi đoàn trường TH Trần Quốc Toản
 • 14
  5 thí sinh tại Chi đoàn ấp 4
 • 15
  4 thí sinh tại Chi đoàn ấp 1B
 • 16
  3 thí sinh tại Chi đoàn trường TH Lại Hùng Cường
 • 17
  1 thí sinh tại Chi đoàn dân quân
 • 18
  1 thí sinh tại Chi đoàn trường MN 30/4
 • 19
  1 thí sinh tại Chi đoàn Cơ quan
 • 20
  1 thí sinh tại Chi đoàn âp 2C
 • Xem thêm
206 thí sinh đã thi
 • 1
  40 thí sinh tại Chi đoàn trường THCS Võ Văn Vân
 • 2
  28 thí sinh tại Chi đoàn trường TH Vĩnh Lộc B
 • 3
  21 thí sinh tại Chi đoàn ấp 1
 • 4
  13 thí sinh tại Chi đoàn trường MN Hoa Thiên Lý 1
 • 5
  13 thí sinh tại Chi đoàn ấp 2
 • 6
  11 thí sinh tại Chi đoàn ấp 3
 • 7
  11 thí sinh tại Chi đoàn trường MN Hoa Thiên Lý
 • 8
  11 thí sinh tại Chi đoàn ấp 5
 • 9
  10 thí sinh tại Chi đoàn ấp 6A
 • 10
  10 thí sinh tại Chi đoàn ấp 4A
 • 11
  8 thí sinh tại Chi đoàn trường THCS Vĩnh Lộc B
 • 12
  7 thí sinh tại Chi đoàn ấp 1A
 • 13
  6 thí sinh tại Chi đoàn ấp 4
 • 14
  5 thí sinh tại Chi đoàn ấp 1B
 • 15
  5 thí sinh tại Chi đoàn trường TH Trần Quốc Toản
 • 16
  2 thí sinh tại Chi đoàn trường TH Lại Hùng Cường
 • 17
  1 thí sinh tại Chi đoàn âp 2C
 • 18
  1 thí sinh tại Chi đoàn ấp 3A
 • 19
  1 thí sinh tại Chi đoàn trường MN 30/4
 • 20
  1 thí sinh tại Chi đoàn dân quân
 • Xem thêm
 • 1
  Huynh Duy Kha
  Chi đoàn ấp 5
 • 2
  Trúc Vy
  Chi đoàn ấp 5
 • 3
  Nguyen Uyen Minh
  Chi đoàn trường TH Trần Quốc Toản
 • 4
  Ánh Thảo
  Chi đoàn trường TH Trần Quốc Toản
 • 5
  Ngo Quang Thong
  Chi đoàn trường TH Trần Quốc Toản
 • 6
  Hong Nhung
  Chi đoàn ấp 4A
 • 7
  Phạm Lê Hạnh Duyên
  Chi đoàn ấp 2
 • 8
  Phạm văn đô
  Chi đoàn ấp 5
 • 9
  Nguyễn Thị Hê Rin
  Chi đoàn ấp 3
 • 10
  Lâm Nguyễn
  Chi đoàn ấp 5
 • 11
  Nguyễn thành Đạt
  Chi đoàn ấp 1B
 • 12
  Huỳnh Đức
  Chi đoàn ấp 1
 • 13
  Hoàng Huy
  Chi đoàn ấp 2
 • 14
  Ngân Chiêm
  Chi đoàn ấp 2
 • 15
  Huân Lương
  Chi đoàn trường THCS Võ Văn Vân
 • 16
  Thu Hiền
  Chi đoàn trường THCS Võ Văn Vân
 • 17
  Truc Nguyên
  Chi đoàn trường MN Hoa Thiên Lý 1
 • 18
  Phạm Trung Tín
  Chi đoàn ấp 5
 • 19
  Nguyễn Lê Thúy Ngọc
  Chi đoàn ấp 3
 • 20
  Nawa Sakate
  Chi đoàn trường THCS Võ Văn Vân
 • Xem thêm
thống kê
186

Lượt đăng ký

206

Lượt thi

Đăng ký nhanh: