My Aloha
TUỔI TRẺ VĨNH LINH "TỰ HÀO TIẾN BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG"
Cuộc thi trực tuyến do Huyện đoàn Vĩnh Linh tổ chức
bắt đầu

07h00

20/08/2020

kết thúc

22h00

10/10/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,204 thí sinh đăng ký
 • 1
  158 thí sinh tại Liên đội trường THCS Cửa Tùng
 • 2
  145 thí sinh tại Đoàn trường THPT Vĩnh Linh
 • 3
  130 thí sinh tại Đoàn cơ sở TT Hồ Xá
 • 4
  123 thí sinh tại Liên đội trường THCS&THPT Bến Hải
 • 5
  79 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Vĩnh Long
 • 6
  57 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Vĩnh Thuỷ
 • 7
  51 thí sinh tại Đoàn cơ sở TT Cửa Tùng
 • 8
  44 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Vĩnh Giang
 • 9
  37 thí sinh tại Liên đội trường THCS Lê Quý Đôn
 • 10
  36 thí sinh tại Liên đội trường TH&THCS Vĩnh Long
 • 11
  36 thí sinh tại Liên đội trường THCS Chu Văn An
 • 12
  32 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Trung Nam
 • 13
  31 thí sinh tại Đoàn trường THCS & THPT Bến Hải
 • 14
  28 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Vĩnh Sơn
 • 15
  23 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Vĩnh Lâm
 • 16
  18 thí sinh tại Liên đội trường TH Cửa Tùng
 • 17
  16 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Vĩnh Tú
 • 18
  16 thí sinh tại Liên đội trường TH Kim Đồng
 • 19
  15 thí sinh tại Đoàn trường THPT Cửa Tùng
 • 20
  14 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Vĩnh Chấp
 • Xem thêm
1,181 thí sinh đã thi
 • 1
  154 thí sinh tại Liên đội trường THCS Cửa Tùng
 • 2
  147 thí sinh tại Đoàn trường THPT Vĩnh Linh
 • 3
  129 thí sinh tại Đoàn cơ sở TT Hồ Xá
 • 4
  102 thí sinh tại Liên đội trường THCS&THPT Bến Hải
 • 5
  80 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Vĩnh Long
 • 6
  57 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Vĩnh Thuỷ
 • 7
  52 thí sinh tại Đoàn cơ sở TT Cửa Tùng
 • 8
  44 thí sinh tại Đoàn trường THCS & THPT Bến Hải
 • 9
  43 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Vĩnh Giang
 • 10
  37 thí sinh tại Liên đội trường THCS Chu Văn An
 • 11
  36 thí sinh tại Liên đội trường THCS Lê Quý Đôn
 • 12
  34 thí sinh tại Liên đội trường TH&THCS Vĩnh Long
 • 13
  32 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Trung Nam
 • 14
  28 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Vĩnh Sơn
 • 15
  25 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Vĩnh Lâm
 • 16
  17 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Vĩnh Tú
 • 17
  16 thí sinh tại Liên đội trường TH Cửa Tùng
 • 18
  14 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Vĩnh Chấp
 • 19
  13 thí sinh tại Đoàn trường THPT Cửa Tùng
 • 20
  13 thí sinh tại Đoàn cơ sở TT Bến Quan
 • Xem thêm
 • 1
  Ngô Văn Phương
  Liên đội trường TH&THCS Vĩnh Long
 • 2
  võ Thị Lành
  Đoàn cơ sở xã Vĩnh Tú
 • 3
  Trần Thị Khánh Duyên
  Liên đội trường THCS Cửa Tùng
 • 4
  Nguyễn văn nhật anh
  Liên đội trường THCS&THPT Bến Hải
 • 5
  Nguyễn Trâm
  Liên đội trường THCS Lê Quý Đôn
 • 6
  Nguyễn Ngọc Khánh Huyền
  Liên đội trường THCS Cửa Tùng
 • 7
  Ngô Văn Phương
  Liên đội trường TH&THCS Vĩnh Long
 • 8
  Trần Công Minh
  Liên đội trường TH&THCS Vĩnh Long
 • 9
  Lê Anh Nguyên Hiếu
  Liên đội trường THCS Cửa Tùng
 • 10
  Đình Hào
  Liên đội trường THCS Cửa Tùng
 • 11
  Phan Thị Hiền
  Đoàn cơ sở xã Vĩnh Hoà
 • 12
  Hoàng thị đoan trinh
  Liên đội trường THCS Cửa Tùng
 • 13
  Cao văn cảm
  Liên đội trường THCS&THPT Bến Hải
 • 14
  Nhật Hà
  Liên đội trường THCS Cửa Tùng
 • 15
  Văn Hưng
  Đoàn trường THPT Cửa Tùng
 • 16
  Phan Văn Nhật Tân
  Liên đội trường THCS Cửa Tùng
 • 17
  Hà Ngọc Trâm
  Liên đội trường THCS Cửa Tùng
 • 18
  Lê Anh Quân
  Liên đội trường TH Cửa Tùng
 • 19
  Bùi Khánh Linh
  Đoàn cơ sở TT Cửa Tùng
 • 20
  Nguyễn Đức Anh Kiệt
  Liên đội trường THCS Cửa Tùng
 • Xem thêm
thống kê
1,204

Lượt đăng ký

1,181

Lượt thi

Đăng ký nhanh: