My Aloha
TUỔI TRẺ VĨNH LINH "TỰ HÀO TIẾN BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG"
Cuộc thi trực tuyến do Huyện đoàn Vĩnh Linh tổ chức
bắt đầu

07h00

20/08/2020

kết thúc

22h00

10/10/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

4,655 thí sinh đăng ký
 • 1
  1,151 thí sinh tại Đoàn trường THPT Cửa Tùng
 • 2
  1,139 thí sinh tại Đoàn trường THPT Vĩnh Linh
 • 3
  279 thí sinh tại Liên đội trường THCS Cửa Tùng
 • 4
  233 thí sinh tại Liên đội trường THCS Nguyễn Trãi
 • 5
  219 thí sinh tại Liên đội trường THCS&THPT Bến Hải
 • 6
  192 thí sinh tại Đoàn cơ sở TT Hồ Xá
 • 7
  178 thí sinh tại Đoàn trung tâm GDNN&GDTX
 • 8
  158 thí sinh tại Đoàn cơ sở TT Cửa Tùng
 • 9
  97 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Vĩnh Long
 • 10
  83 thí sinh tại Liên đội trường THCS Chu Văn An
 • 11
  81 thí sinh tại Liên đội trường THCS Lê Quý Đôn
 • 12
  76 thí sinh tại Liên đội trường THCS Tôn Thất Thuyết
 • 13
  66 thí sinh tại Liên đội trường TH& THCS Vĩnh Chấp
 • 14
  65 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Vĩnh Thuỷ
 • 15
  65 thí sinh tại Đoàn trường THCS & THPT Bến Hải
 • 16
  49 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Vĩnh Chấp
 • 17
  49 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Vĩnh Giang
 • 18
  45 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Trung Nam
 • 19
  43 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Vĩnh Hà
 • 20
  41 thí sinh tại Liên đội trường TH&THCS Vĩnh Long
 • Xem thêm
4,604 thí sinh đã thi
 • 1
  1,116 thí sinh tại Đoàn trường THPT Vĩnh Linh
 • 2
  1,083 thí sinh tại Đoàn trường THPT Cửa Tùng
 • 3
  277 thí sinh tại Liên đội trường THCS Cửa Tùng
 • 4
  226 thí sinh tại Liên đội trường THCS Nguyễn Trãi
 • 5
  207 thí sinh tại Đoàn cơ sở TT Hồ Xá
 • 6
  188 thí sinh tại Liên đội trường THCS&THPT Bến Hải
 • 7
  182 thí sinh tại Đoàn cơ sở TT Cửa Tùng
 • 8
  173 thí sinh tại Đoàn trung tâm GDNN&GDTX
 • 9
  98 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Vĩnh Long
 • 10
  85 thí sinh tại Đoàn trường THCS & THPT Bến Hải
 • 11
  80 thí sinh tại Liên đội trường THCS Chu Văn An
 • 12
  80 thí sinh tại Liên đội trường THCS Lê Quý Đôn
 • 13
  68 thí sinh tại Liên đội trường THCS Tôn Thất Thuyết
 • 14
  66 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Vĩnh Thuỷ
 • 15
  63 thí sinh tại Liên đội trường TH& THCS Vĩnh Chấp
 • 16
  61 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Vĩnh Giang
 • 17
  52 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Vĩnh Chấp
 • 18
  48 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Kim Thạch
 • 19
  48 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Trung Nam
 • 20
  43 thí sinh tại Đoàn cơ sở xã Vĩnh Hà
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
4,655

Lượt đăng ký

4,604

Lượt thi

Đăng ký nhanh: