My Aloha
"Tuổi trẻ Văn Bàn chung tay phòng, chống ma tuý"
bắt đầu

00h00

25/05/2020

kết thúc

23h55

14/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

867 thí sinh đăng ký
 • 1
  230 thí sinh tại Đoàn xã Võ Lao
 • 2
  206 thí sinh tại Đoàn trường THPT số 1 Văn Bàn
 • 3
  94 thí sinh tại Đoàn trường THPT số 3 Văn Bàn
 • 4
  58 thí sinh tại Đoàn xã Khánh Yên Thượng
 • 5
  52 thí sinh tại Đoàn xã Minh Lương
 • 6
  45 thí sinh tại Đoàn trường THPT số 4 Văn Bàn
 • 7
  20 thí sinh tại Đoàn xã Dương Quỳ
 • 8
  19 thí sinh tại Đoàn xã Làng Giàng
 • 9
  19 thí sinh tại Đoàn thị trấn Khánh Yên
 • 10
  17 thí sinh tại Chi đoàn Tài chính
 • 11
  13 thí sinh tại Đoàn xã Nậm Xây
 • 12
  12 thí sinh tại Đoàn xã Hoà Mạc
 • 13
  11 thí sinh tại Đoàn Trung tâm GDNN-GDTX Văn Bàn
 • 14
  11 thí sinh tại Chi đoàn Bảo hiểm xã hội
 • 15
  7 thí sinh tại Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa
 • 16
  7 thí sinh tại Đoàn Trường PTDT Nội trú THCS&THPT Văn Bàn
 • 17
  6 thí sinh tại Đoàn trường THPT số 2 Văn Bàn
 • 18
  5 thí sinh tại Đoàn xã Khánh Yên Trung
 • 19
  5 thí sinh tại Đoàn xã Sơn Thuỷ
 • 20
  5 thí sinh tại Chi đoàn Khối Đảng
 • Xem thêm
2,860 thí sinh đã thi
 • 1
  730 thí sinh tại Đoàn trường THPT số 3 Văn Bàn
 • 2
  656 thí sinh tại Đoàn xã Võ Lao
 • 3
  371 thí sinh tại Đoàn trường THPT số 4 Văn Bàn
 • 4
  304 thí sinh tại Đoàn trường THPT số 1 Văn Bàn
 • 5
  178 thí sinh tại Đoàn xã Khánh Yên Thượng
 • 6
  107 thí sinh tại Đoàn xã Minh Lương
 • 7
  65 thí sinh tại Chi đoàn Tài chính
 • 8
  47 thí sinh tại Đoàn xã Dương Quỳ
 • 9
  39 thí sinh tại Đoàn xã Hoà Mạc
 • 10
  37 thí sinh tại Đoàn thị trấn Khánh Yên
 • 11
  35 thí sinh tại Đoàn xã Làng Giàng
 • 12
  34 thí sinh tại Chi đoàn Bảo hiểm xã hội
 • 13
  33 thí sinh tại Đoàn xã Nậm Xây
 • 14
  29 thí sinh tại Đoàn Trung tâm GDNN-GDTX Văn Bàn
 • 15
  29 thí sinh tại Chi đoàn Khối Nông nghiệp
 • 16
  28 thí sinh tại Chi đoàn Khối Đảng
 • 17
  23 thí sinh tại Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa
 • 18
  17 thí sinh tại Đoàn xã Nậm Xé
 • 19
  14 thí sinh tại Đoàn trường THPT số 2 Văn Bàn
 • 20
  12 thí sinh tại Đoàn Trường PTDT Nội trú THCS&THPT Văn Bàn
 • Xem thêm
 • 1
  Đỗ Vân
  Đoàn trường THPT số 4 Văn Bàn
 • 2
  Hải Nguyễn
  Chi đoàn Tài chính
 • 3
  Ngát Lưu
  Chi đoàn Tài chính
 • 4
  Đỗ Vân
  Đoàn trường THPT số 4 Văn Bàn
 • 5
  HoÀng Thuỳ Du
  Đoàn trường THPT số 3 Văn Bàn
 • 6
  Đoàn Trường THPT số 4 Văn Bàn
  Đoàn trường THPT số 4 Văn Bàn
 • 7
  Lê hoàng chuân
  Chi đoàn Khối Đảng
 • 8
  Hồng Chiên
  Đoàn trường THPT số 3 Văn Bàn
 • 9
  Thảoo Ann
  Đoàn xã Võ Lao
 • 10
  Phạm thị xiên
  Đoàn trường THPT số 3 Văn Bàn
 • 11
  Khánh Quỳnh
  Chi đoàn Khối Nông nghiệp
 • 12
  Nhân Nhân
  Đoàn xã Minh Lương
 • 13
  Nguyễn Văn Sáng
  Đoàn trường THPT số 3 Văn Bàn
 • 14
  Trần Loan Phượng
  Đoàn xã Làng Giàng
 • 15
  Đệ's Huyền'n
  Đoàn trường THPT số 3 Văn Bàn
 • 16
  Hoàng Thị Lan
  Đoàn trường THPT số 3 Văn Bàn
 • 17
  Lự Thu Hường
  Đoàn trường THPT số 3 Văn Bàn
 • 18
  Nga Thúy
  Đoàn xã Hoà Mạc
 • 19
  La Quyển
  Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa
 • 20
  Khánh Linh
  Đoàn xã Võ Lao
 • Xem thêm
Đơn vị tài trợ
thống kê
867

Lượt đăng ký

2,860

Lượt thi

Đăng ký nhanh: