My Aloha
Tuổi trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đoàn vinh quang (Đợt 02)
Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021) và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)
bắt đầu

09h00

19/01/2021

kết thúc

22h00

24/01/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

79 thí sinh đăng ký
 • 1
  36 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 5
 • 2
  16 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 3
 • 3
  9 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 2
 • 4
  8 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 4
 • 5
  3 thí sinh tại Chi đoàn Dân quân
 • 6
  3 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường tiểu học Phạm Văn Hai
 • 7
  2 thí sinh tại Chi đoàn trường mầm non tư thục Việt Anh
 • 8
  2 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 1
 • Xem thêm
76 thí sinh đã thi
 • 1
  34 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 5
 • 2
  16 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 3
 • 3
  9 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 2
 • 4
  7 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 4
 • 5
  3 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường tiểu học Phạm Văn Hai
 • 6
  3 thí sinh tại Chi đoàn Dân quân
 • 7
  2 thí sinh tại Chi đoàn trường mầm non tư thục Việt Anh
 • 8
  2 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 1
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
79

Lượt đăng ký

76

Lượt thi

Đăng ký nhanh: