My Aloha
TUỔI TRẺ TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH THANH HÓA TỰ HÀO TIẾN BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG
CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN: TUỔI TRẺ TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH THANH HÓA TỰ HÀO TIẾN BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG
bắt đầu

06h00

17/05/2020

kết thúc

18h00

24/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

342 thí sinh đăng ký
 • 1
  33 thí sinh tại Chi đoàn 10A
 • 2
  30 thí sinh tại Chi đoàn 10C
 • 3
  29 thí sinh tại Chi đoàn 11C
 • 4
  26 thí sinh tại Chi đoàn 10B
 • 5
  24 thí sinh tại Chi đoàn 10D
 • 6
  23 thí sinh tại Cựu học sinh nhà trường
 • 7
  22 thí sinh tại Chi đoàn 12D
 • 8
  22 thí sinh tại Chi đoàn 12A
 • 9
  21 thí sinh tại Chi đoàn 12E
 • 10
  15 thí sinh tại Chi đoàn 11G
 • 11
  14 thí sinh tại Chi đoàn 10G
 • 12
  14 thí sinh tại Chi đoàn 12C
 • 13
  13 thí sinh tại Chi đoàn 12B
 • 14
  12 thí sinh tại Chi đoàn 12G
 • 15
  10 thí sinh tại Chi đoàn 10E
 • 16
  9 thí sinh tại Chi đoàn 11B
 • 17
  8 thí sinh tại Chi đoàn 11D
 • 18
  7 thí sinh tại Chi đoàn CBGV
 • 19
  6 thí sinh tại Chi đoàn 11A
 • 20
  4 thí sinh tại Chi đoàn 11E
 • Xem thêm
715 thí sinh đã thi
 • 1
  80 thí sinh tại Chi đoàn 10A
 • 2
  75 thí sinh tại Chi đoàn 11C
 • 3
  72 thí sinh tại Chi đoàn 10C
 • 4
  68 thí sinh tại Chi đoàn 10D
 • 5
  58 thí sinh tại Chi đoàn 10B
 • 6
  55 thí sinh tại Cựu học sinh nhà trường
 • 7
  46 thí sinh tại Chi đoàn 12A
 • 8
  36 thí sinh tại Chi đoàn 12D
 • 9
  29 thí sinh tại Chi đoàn 12E
 • 10
  26 thí sinh tại Chi đoàn 11G
 • 11
  26 thí sinh tại Chi đoàn 10G
 • 12
  24 thí sinh tại Chi đoàn 12C
 • 13
  21 thí sinh tại Chi đoàn CBGV
 • 14
  19 thí sinh tại Chi đoàn 12B
 • 15
  19 thí sinh tại Chi đoàn 12G
 • 16
  17 thí sinh tại Chi đoàn 11D
 • 17
  15 thí sinh tại Chi đoàn 10E
 • 18
  11 thí sinh tại Chi đoàn 11B
 • 19
  9 thí sinh tại Chi đoàn 11A
 • 20
  9 thí sinh tại Chi đoàn 11E
 • Xem thêm
 • 1
  Pham Đức Anh
  Chi đoàn 12A
 • 2
  Nguyễn Tuấn Thành
  Chi đoàn 12A
 • 3
  Đỗ Thị Loan
  Chi đoàn 10D
 • 4
  Hà Văn Giáp
  Chi đoàn 10D
 • 5
  Bùi Thị Như
  Chi đoàn 10G
 • 6
  Quách Văn Ninh
  Chi đoàn 12A
 • 7
  Bùi Văn Định
  Chi đoàn 12A
 • 8
  Lê Công Khánh
  Chi đoàn 12A
 • 9
  Hà thùy trang
  Chi đoàn 10D
 • 10
  Lê Công Khánh
  Chi đoàn 12A
 • 11
  huyền diệu
  Chi đoàn 10A
 • 12
  Nguyễn Tuấn Thành
  Chi đoàn 12A
 • 13
  Trịnh Quốc Trung
  Chi đoàn 12A
 • 14
  Nguyễn Mai Anh
  Chi đoàn 10D
 • 15
  Nguyễn Tuấn Kiệt
  Chi đoàn 12A
 • 16
  Huyền Diệu
  Chi đoàn 10A
 • 17
  Bùi Văn Định
  Chi đoàn 12A
 • 18
  Huyền Diệu
  Chi đoàn 10A
 • 19
  Nguyễn Thu Hương
  Chi đoàn 10B
 • 20
  Huyền Diệu
  Chi đoàn 10A
 • Xem thêm
thống kê
342

Lượt đăng ký

715

Lượt thi

Đăng ký nhanh: