My Aloha
TUỔI TRẺ THỦ ĐỨC - TỰ HÀO TIẾN BƯỚC
Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và lịch sử truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
bắt đầu

11h00

26/12/2020

kết thúc

17h00

26/01/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,922 thí sinh đăng ký
 • 1
  277 thí sinh tại Đoàn trường THPT Hiệp Bình
 • 2
  224 thí sinh tại Đoàn trường THPT Tam Phú
 • 3
  210 thí sinh tại Đoàn trường THPT Linh Trung
 • 4
  141 thí sinh tại Đoàn phường Tam Phú
 • 5
  125 thí sinh tại CĐGV THPT Hiệp Bình
 • 6
  106 thí sinh tại Đoàn phường Hiệp Bình Phước
 • 7
  97 thí sinh tại Đoàn phường Bình Chiểu
 • 8
  92 thí sinh tại Đoàn phường Hiệp Bình Chánh
 • 9
  88 thí sinh tại CĐGV THPT Linh Trung
 • 10
  88 thí sinh tại CĐGV THPT Tam Phú
 • 11
  68 thí sinh tại Đoàn phường Linh Trung
 • 12
  65 thí sinh tại Đoàn phường Bình Thọ
 • 13
  54 thí sinh tại Đoàn phường Linh Xuân
 • 14
  44 thí sinh tại Đoàn phường Trường Thọ
 • 15
  40 thí sinh tại Đoàn phường Linh Chiểu
 • 16
  28 thí sinh tại Đoàn phường Tam Bình
 • 17
  27 thí sinh tại Đoàn phường Linh Đông
 • 18
  24 thí sinh tại Đoàn phường Linh Tây
 • 19
  22 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Huân
 • 20
  18 thí sinh tại Đoàn TT GDNN - GDTX Quận
 • Xem thêm
1,906 thí sinh đã thi
 • 1
  273 thí sinh tại Đoàn trường THPT Hiệp Bình
 • 2
  222 thí sinh tại Đoàn trường THPT Tam Phú
 • 3
  208 thí sinh tại Đoàn trường THPT Linh Trung
 • 4
  140 thí sinh tại Đoàn phường Tam Phú
 • 5
  125 thí sinh tại CĐGV THPT Hiệp Bình
 • 6
  103 thí sinh tại Đoàn phường Hiệp Bình Phước
 • 7
  98 thí sinh tại Đoàn phường Bình Chiểu
 • 8
  92 thí sinh tại Đoàn phường Hiệp Bình Chánh
 • 9
  88 thí sinh tại CĐGV THPT Linh Trung
 • 10
  87 thí sinh tại CĐGV THPT Tam Phú
 • 11
  69 thí sinh tại Đoàn phường Linh Trung
 • 12
  64 thí sinh tại Đoàn phường Bình Thọ
 • 13
  52 thí sinh tại Đoàn phường Linh Xuân
 • 14
  44 thí sinh tại Đoàn phường Trường Thọ
 • 15
  39 thí sinh tại Đoàn phường Linh Chiểu
 • 16
  28 thí sinh tại Đoàn phường Tam Bình
 • 17
  27 thí sinh tại Đoàn phường Linh Đông
 • 18
  24 thí sinh tại Đoàn phường Linh Tây
 • 19
  20 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Huân
 • 20
  19 thí sinh tại Đoàn TT GDNN - GDTX Quận
 • Xem thêm
 • 1
  Nguyễn Thị Khánh Lan
  Đoàn trường THPT Tam Phú
 • 2
  Phạm Dương
  Đoàn trường THPT Tam Phú
 • 3
  Như Nguyễn
  Đoàn trường THPT Tam Phú
 • 4
  Trịnh Thanh Thảo
  CĐGV THPT Tam Phú
 • 5
  Nguyễn thị thanh tuyền
  Đoàn phường Tam Phú
 • 6
  Lê Thị Yến Nhi
  Đoàn trường THPT Tam Phú
 • 7
  Hà quốc thái
  Đoàn trường THPT Tam Phú
 • 8
  Huỳnh Vũ Hương Lan
  Đoàn trường THPT Tam Phú
 • 9
  Hoàng Yến
  Đoàn trường THPT Tam Phú
 • 10
  Khôi Nguyên
  CĐGV THPT Tam Phú
 • 11
  Nguyễn Thành Nhân
  Đoàn trường THPT Tam Phú
 • 12
  Nhật Anh
  Đoàn trường THPT Thủ Đức
 • 13
  Phạm Quốc Khánh
  Đoàn trường THPT Tam Phú
 • 14
  Khánh Ngọc
  Đoàn trường THPT Tam Phú
 • 15
  Bùi Đạt
  Đoàn phường Tam Phú
 • 16
  Xuân Trần
  Đoàn trường THPT Tam Phú
 • 17
  Trần Hùng Mạnh
  Đoàn trường THPT Tam Phú
 • 18
  Hồng Phương
  CĐGV THPT Tam Phú
 • 19
  Tùng
  Đoàn trường THPT Tam Phú
 • 20
  Tâm Như
  CĐGV THPT Tam Phú
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức


Tin tức

thống kê
1,922

Lượt đăng ký

1,906

Lượt thi

Đăng ký nhanh: