banner
bắt đầu

00h00

05/10/2020

kết thúc

00h00

11/10/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Đơn vị đồng hành
cải cách hành chính
an toàn giao thông
Thị đoàn Quảng Trị
997
Lượt đăng kí
 • 1 617 thí sinh tại Đoàn trường THPT thị xã
 • 2 120 thí sinh tại Liên đội Trường TH-THCS Lương Thế Vinh
 • 3 103 thí sinh tại Liên đội Trường THCS Thành Cổ
 • 4 72 thí sinh tại Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
 • 5 29 thí sinh tại Liên đội Trường TH-THCS Lý Tự Trọng
 • 6 15 thí sinh tại Đoàn cơ sở Phường 3
 • 7 10 thí sinh tại Đơn vị khác...
 • 8 6 thí sinh tại Đoàn cơ sở Phường 2
 • 9 5 thí sinh tại Liên đội Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
 • 10 4 thí sinh tại Chi đoàn cơ quan chính quyền
Xem thêm
2916
Lượt dự thi
 • 1 1,464 thí sinh tại Đoàn trường THPT thị xã
 • 2 429 thí sinh tại Liên đội Trường TH-THCS Lương Thế Vinh
 • 3 368 thí sinh tại Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
 • 4 351 thí sinh tại Liên đội Trường THCS Thành Cổ
 • 5 139 thí sinh tại Liên đội Trường TH-THCS Lý Tự Trọng
 • 6 45 thí sinh tại Đơn vị khác...
 • 7 34 thí sinh tại Liên đội Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
 • 8 25 thí sinh tại Đoàn cơ sở Phường 3
 • 9 20 thí sinh tại Đoàn cơ sở Xã Hải Lệ
 • 10 10 thí sinh tại Chi đoàn cơ quan chính quyền
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Lê Ngọc Bảo Châu
 • 2Nguyễn Minh Huy
 • 3Lê Tất Ái
 • 4Nguyễn Thanh Hoàng
 • 5Thái Văn Duẫn
 • 6Lê Thanh Huy
 • 7Nguyễn Thị Phương Anh
 • 8Phi Em
 • 9Nguyen Dan
 • 10Hoàng Minh
Xem thêm