My Aloha
TUỔI TRẺ THỊ XÃ QUẢNG TRỊ VỚI VĂN HÓA GIAO THÔNG VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (Tuần 4)
Phát huy vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ thị xã Quảng Trị trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật ATGT, CCHC
bắt đầu

00h00

05/10/2020

kết thúc

00h00

11/10/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

997 lượt đăng ký
 • 1
  617 thí sinh tại Đoàn trường THPT thị xã
 • 2
  120 thí sinh tại Liên đội Trường TH-THCS Lương Thế Vinh
 • 3
  103 thí sinh tại Liên đội Trường THCS Thành Cổ
 • 4
  72 thí sinh tại Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
 • 5
  29 thí sinh tại Liên đội Trường TH-THCS Lý Tự Trọng
 • 6
  15 thí sinh tại Đoàn cơ sở Phường 3
 • 7
  10 thí sinh tại Đơn vị khác...
 • 8
  6 thí sinh tại Đoàn cơ sở Phường 2
 • 9
  5 thí sinh tại Liên đội Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
 • 10
  4 thí sinh tại Đoàn cơ sở Phường 1
 • 11
  4 thí sinh tại Chi đoàn cơ quan chính quyền
 • 12
  4 thí sinh tại Chi đoàn Bảo hiểm xã hội
 • 13
  3 thí sinh tại Chi đoàn Công ty CPTM Thạch Hãn
 • 14
  3 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ
 • 15
  1 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự
 • 16
  1 thí sinh tại Đoàn cơ sở Xã Hải Lệ
 • Xem thêm
2,916 lượt dự thi
 • 1
  1,464 thí sinh tại Đoàn trường THPT thị xã
 • 2
  429 thí sinh tại Liên đội Trường TH-THCS Lương Thế Vinh
 • 3
  368 thí sinh tại Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
 • 4
  351 thí sinh tại Liên đội Trường THCS Thành Cổ
 • 5
  139 thí sinh tại Liên đội Trường TH-THCS Lý Tự Trọng
 • 6
  45 thí sinh tại Đơn vị khác...
 • 7
  34 thí sinh tại Liên đội Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
 • 8
  25 thí sinh tại Đoàn cơ sở Phường 3
 • 9
  20 thí sinh tại Đoàn cơ sở Xã Hải Lệ
 • 10
  10 thí sinh tại Chi đoàn cơ quan chính quyền
 • 11
  6 thí sinh tại Đoàn cơ sở Phường 2
 • 12
  6 thí sinh tại Chi đoàn Công ty CPTM Thạch Hãn
 • 13
  5 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ
 • 14
  5 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự
 • 15
  5 thí sinh tại Chi đoàn Bảo hiểm xã hội
 • 16
  4 thí sinh tại Đoàn cơ sở Phường 1
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Chủ nhật, 04/10/2020

Thông báo kết quả tuần thứ 4


Tin tức

Đơn vị đồng hành
thống kê
997

Lượt đăng ký

2,916

Lượt thi

Đăng ký nhanh: