banner
bắt đầu

00h00

14/09/2020

kết thúc

00h00

20/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Đơn vị đồng hành
Thị đoàn Quảng Trị
an toàn giao thông
cải cách hành chính
1701
Lượt đăng kí
 • 1 849 thí sinh tại Đoàn trường THPT thị xã
 • 2 198 thí sinh tại Liên đội Trường TH-THCS Lương Thế Vinh
 • 3 151 thí sinh tại Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
 • 4 110 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ
 • 5 88 thí sinh tại Liên đội Trường TH-THCS Lý Tự Trọng
 • 6 84 thí sinh tại Liên đội Trường THCS Thành Cổ
 • 7 37 thí sinh tại Đơn vị khác...
 • 8 27 thí sinh tại Liên đội Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
 • 9 25 thí sinh tại Liên đội Trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành
 • 10 23 thí sinh tại Đoàn cơ sở Phường 2
Xem thêm
5086
Lượt dự thi
 • 1 1,967 thí sinh tại Đoàn trường THPT thị xã
 • 2 823 thí sinh tại Liên đội Trường TH-THCS Lương Thế Vinh
 • 3 574 thí sinh tại Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
 • 4 343 thí sinh tại Liên đội Trường THCS Thành Cổ
 • 5 333 thí sinh tại Liên đội Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
 • 6 283 thí sinh tại Liên đội Trường TH-THCS Lý Tự Trọng
 • 7 214 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ
 • 8 125 thí sinh tại Đơn vị khác...
 • 9 90 thí sinh tại Đoàn cơ sở Phường 3
 • 10 68 thí sinh tại Đoàn cơ sở Phường 1
Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Nguyễn Thị Thu Nhuận
 • 2Thuan
 • 3Nguyễn Thị Liên
 • 4Thanh Quang 12A3 THPT TXQT
 • 5Sbcthian Nguyen
 • 6NGUYỄN THỊ THU NHUẬN
 • 7Từ Anh Đài
 • 8Võ Thanh Thái Anh
 • 9ĐẶNG HOÀNG HẢI
 • 10Võ Minh Phong
Xem thêm