My Aloha
TUỔI TRẺ THỊ XÃ QUẢNG TRỊ VỚI VĂN HÓA GIAO THÔNG VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Phát huy vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ thị xã Quảng Trị trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật ATGT, CCHC
bắt đầu

00h00

14/09/2020

kết thúc

00h00

20/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Thông báo ban tổ chức

Chủ nhật, 13/09/2020

TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

Thứ ba, 25/08/2020

THỂ LỆ CUỘC THI

Đơn vị đồng hành
thống kê
1,701

Lượt đăng ký

4,975

Lượt thi

Đăng ký nhanh: