My Aloha
TUỔI TRẺ THỊ XÃ QUẢNG TRỊ VỚI VĂN HÓA GIAO THÔNG VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Phát huy vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ thị xã Quảng Trị trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật ATGT, CCHC
bắt đầu

00h00

14/09/2020

kết thúc

00h00

20/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,701 lượt đăng ký
 • 1
  849 thí sinh tại Đoàn trường THPT thị xã
 • 2
  198 thí sinh tại Liên đội Trường TH-THCS Lương Thế Vinh
 • 3
  151 thí sinh tại Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
 • 4
  110 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ
 • 5
  88 thí sinh tại Liên đội Trường TH-THCS Lý Tự Trọng
 • 6
  84 thí sinh tại Liên đội Trường THCS Thành Cổ
 • 7
  37 thí sinh tại Đơn vị khác...
 • 8
  27 thí sinh tại Liên đội Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
 • 9
  25 thí sinh tại Liên đội Trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành
 • 10
  23 thí sinh tại Đoàn cơ sở Phường 2
 • 11
  23 thí sinh tại Đoàn Trường THPT DTNT Tỉnh
 • 12
  22 thí sinh tại Đoàn cơ sở Phường 3
 • 13
  16 thí sinh tại Chi đoàn cơ quan chính quyền
 • 14
  15 thí sinh tại Đoàn cơ sở Xã Hải Lệ
 • 15
  12 thí sinh tại Đoàn cơ sở Phường 1
 • 16
  7 thí sinh tại Chi đoàn Bảo hiểm xã hội
 • 17
  3 thí sinh tại Chi đoàn Công ty CPTM Thạch Hãn
 • 18
  3 thí sinh tại Đoàn cơ sở Phường An Đôn
 • 19
  2 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm Y tế
 • 20
  2 thí sinh tại Chi đoàn cơ quan Thị ủy
 • Xem thêm
5,086 lượt dự thi
 • 1
  1,967 thí sinh tại Đoàn trường THPT thị xã
 • 2
  823 thí sinh tại Liên đội Trường TH-THCS Lương Thế Vinh
 • 3
  574 thí sinh tại Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Trãi
 • 4
  343 thí sinh tại Liên đội Trường THCS Thành Cổ
 • 5
  333 thí sinh tại Liên đội Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
 • 6
  283 thí sinh tại Liên đội Trường TH-THCS Lý Tự Trọng
 • 7
  214 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ
 • 8
  125 thí sinh tại Đơn vị khác...
 • 9
  90 thí sinh tại Đoàn cơ sở Phường 3
 • 10
  68 thí sinh tại Đoàn cơ sở Phường 1
 • 11
  47 thí sinh tại Đoàn cơ sở Phường 2
 • 12
  46 thí sinh tại Liên đội Trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành
 • 13
  45 thí sinh tại Đoàn Trường THPT DTNT Tỉnh
 • 14
  41 thí sinh tại Chi đoàn cơ quan chính quyền
 • 15
  33 thí sinh tại Chi đoàn Bảo hiểm xã hội
 • 16
  16 thí sinh tại Đoàn cơ sở Phường An Đôn
 • 17
  15 thí sinh tại Đoàn cơ sở Xã Hải Lệ
 • 18
  8 thí sinh tại Chi đoàn cơ quan Thị ủy
 • 19
  6 thí sinh tại Chi đoàn Công ty CPTM Thạch Hãn
 • 20
  3 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Chủ nhật, 13/09/2020

TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

Thứ ba, 25/08/2020

THỂ LỆ CUỘC THI


Tin tức

Đơn vị đồng hành
thống kê
1,701

Lượt đăng ký

5,086

Lượt thi

Đăng ký nhanh: