My Aloha
Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh sắt son niềm tin với Đảng
Sinh hoạt chủ điểm tháng 3/2020, chào mừng 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 89 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
bắt đầu

17h00

23/03/2020

kết thúc

19h00

25/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

47 thí sinh đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
71 thí sinh đã thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
thống kê
47

Lượt đăng ký

71

Lượt thi

Đăng ký nhanh: