My Aloha
Tuổi trẻ TDC sắt son niềm tin với Đảng
Hoạt động thiết thực của đoàn viên, thanh niên TDC hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)..
bắt đầu

01h00

07/04/2020

kết thúc

00h00

12/04/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,013 thí sinh đăng ký
 • Chưa có thí sinh đăng ký
2,008 thí sinh đã thi
 • Chưa có thí sinh thi
 • 1
  Thanh Quỳnh
 • 2
  Quỳnh
 • 3
  Thanh Quỳnh
 • 4
  Lê Thị Hồng Phấn
 • 5
  Lê Thị Hồng Phấn
 • 6
  LÊ THỊ THÚY AN
 • 7
  Lê Diễm
 • 8
  Thanh Quỳnh
 • 9
  Trương Giới Sang
 • 10
  Thổ Nữ Yến Chi
 • 11
  Trần Như Ý
 • 12
  Nguyễn Thị Thanh Khanh
 • 13
  Nguyễn Ngọc Hả
 • 14
  Thanh Ngụy
 • 15
  Lê Phát Triễn
 • 16
  Mỹ An
 • 17
  Phạm Hoàng Thiên Ân
 • 18
  Huỳnh Thị Như Quỳnh
 • 19
  Lê Trưng
 • 20
  Trần Duy Biển
 • Xem thêm
thống kê
1,013

Lượt đăng ký

2,008

Lượt thi

Đăng ký nhanh: