My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  101 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN QUY
 • 2
  93 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG
 • 3
  64 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN PHONG
 • 4
  44 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN HƯNG
 • 5
  41 thí sinh tại ĐOÀN CÔNG AN QUẬN 7
 • 6
  35 thí sinh tại CHI ĐOÀN CHI CỤC THUẾ QUẬN 7
 • 7
  28 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG QUẬN 7
 • 8
  27 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG PHÚ THUẬN
 • 9
  23 thí sinh tại ĐOÀN CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN QUẬN 7
 • 10
  23 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG BÌNH THUẬN
 • 11
  22 thí sinh tại CHI ĐOÀN BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN 7
 • 12
  18 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG PHÚ MỸ
 • 13
  17 thí sinh tại CHI ĐOÀN CƠ QUAN ĐẢNG ĐOÀN THỂ
 • 14
  17 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN PHÚ
 • 15
  17 thí sinh tại CHI ĐOÀN QUÂN SỰ QUẬN 7
 • 16
  15 thí sinh tại CHI ĐOÀN CTY TNHH MTV DVCI QUẬN 7
 • 17
  14 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN THUẬN TÂY
 • 18
  11 thí sinh tại CHI ĐOÀN CHI NHÁNH VPĐKĐĐ QUẬN 7
 • 19
  11 thí sinh tại CHI ĐOÀN TÒA ÁN QUẬN 7
 • 20
  6 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN KIỂNG
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  171 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN QUY
 • 2
  168 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG
 • 3
  106 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN PHONG
 • 4
  93 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN HƯNG
 • 5
  71 lượt thi tại ĐOÀN CÔNG AN QUẬN 7
 • 6
  51 lượt thi tại CHI ĐOÀN TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG QUẬN 7
 • 7
  49 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG PHÚ THUẬN
 • 8
  43 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG BÌNH THUẬN
 • 9
  40 lượt thi tại CHI ĐOÀN CHI CỤC THUẾ QUẬN 7
 • 10
  36 lượt thi tại CHI ĐOÀN BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN 7
 • 11
  33 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN PHÚ
 • 12
  33 lượt thi tại ĐOÀN CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN QUẬN 7
 • 13
  29 lượt thi tại CHI ĐOÀN CƠ QUAN ĐẢNG ĐOÀN THỂ
 • 14
  26 lượt thi tại CHI ĐOÀN QUÂN SỰ QUẬN 7
 • 15
  25 lượt thi tại CHI ĐOÀN CTY TNHH MTV DVCI QUẬN 7
 • 16
  16 lượt thi tại CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRƯỜNG NAM SÀI GÒN
 • 17
  15 lượt thi tại CHI ĐOÀN CHI NHÁNH VPĐKĐĐ QUẬN 7
 • 18
  15 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG PHÚ MỸ
 • 19
  13 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN THUẬN TÂY
 • 20
  12 lượt thi tại CHI ĐOÀN TÒA ÁN QUẬN 7
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 664
  Tổng lượt đăng ký
 • 1,099
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Phạm Chí Trung

Địa chỉ:
Tel: 0933712345
Email: 5617468838957237202@zalo.me

Đăng ký nhanh: