My Aloha
Tuổi trẻ Quận 7 nhớ lời Di chúc Bác
Đoàn viên Thanh niên Quận 7 nhớ Lời Di Chúc Bác
bắt đầu

14h00

13/05/2019

kết thúc

19h05

19/06/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

664 thí sinh đăng ký
 • 1
  101 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN QUY
 • 2
  93 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG
 • 3
  64 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN PHONG
 • 4
  44 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN HƯNG
 • 5
  41 thí sinh tại ĐOÀN CÔNG AN QUẬN 7
 • 6
  35 thí sinh tại CHI ĐOÀN CHI CỤC THUẾ QUẬN 7
 • 7
  28 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG QUẬN 7
 • 8
  27 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG PHÚ THUẬN
 • 9
  23 thí sinh tại ĐOÀN CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN QUẬN 7
 • 10
  23 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG BÌNH THUẬN
 • 11
  22 thí sinh tại CHI ĐOÀN BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN 7
 • 12
  18 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG PHÚ MỸ
 • 13
  17 thí sinh tại CHI ĐOÀN CƠ QUAN ĐẢNG ĐOÀN THỂ
 • 14
  17 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN PHÚ
 • 15
  17 thí sinh tại CHI ĐOÀN QUÂN SỰ QUẬN 7
 • 16
  15 thí sinh tại CHI ĐOÀN CTY TNHH MTV DVCI QUẬN 7
 • 17
  14 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN THUẬN TÂY
 • 18
  11 thí sinh tại CHI ĐOÀN CHI NHÁNH VPĐKĐĐ QUẬN 7
 • 19
  11 thí sinh tại CHI ĐOÀN TÒA ÁN QUẬN 7
 • 20
  6 thí sinh tại CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRƯỜNG NAM SÀI GÒN
 • Xem thêm
1,099 thí sinh đã thi
 • 1
  171 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN QUY
 • 2
  168 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG
 • 3
  106 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN PHONG
 • 4
  93 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN HƯNG
 • 5
  71 thí sinh tại ĐOÀN CÔNG AN QUẬN 7
 • 6
  51 thí sinh tại CHI ĐOÀN TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG QUẬN 7
 • 7
  49 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG PHÚ THUẬN
 • 8
  43 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG BÌNH THUẬN
 • 9
  40 thí sinh tại CHI ĐOÀN CHI CỤC THUẾ QUẬN 7
 • 10
  36 thí sinh tại CHI ĐOÀN BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN 7
 • 11
  33 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN PHÚ
 • 12
  33 thí sinh tại ĐOÀN CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN QUẬN 7
 • 13
  29 thí sinh tại CHI ĐOÀN CƠ QUAN ĐẢNG ĐOÀN THỂ
 • 14
  26 thí sinh tại CHI ĐOÀN QUÂN SỰ QUẬN 7
 • 15
  25 thí sinh tại CHI ĐOÀN CTY TNHH MTV DVCI QUẬN 7
 • 16
  16 thí sinh tại CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRƯỜNG NAM SÀI GÒN
 • 17
  15 thí sinh tại CHI ĐOÀN CHI NHÁNH VPĐKĐĐ QUẬN 7
 • 18
  15 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG PHÚ MỸ
 • 19
  13 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN THUẬN TÂY
 • 20
  12 thí sinh tại CHI ĐOÀN TÒA ÁN QUẬN 7
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
664

Lượt đăng ký

1,099

Lượt thi

Đăng ký nhanh: