My Aloha
TUỔI TRẺ PHƯỜNG 5 TỰ HÀO TIẾN BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG
Hội thi tìm hiểu lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
bắt đầu

19h00

24/03/2020

kết thúc

12h00

26/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

120 thí sinh đăng ký
 • 1
  21 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 1
 • 2
  18 thí sinh tại Chi đoàn Lê Quý Đôn
 • 3
  16 thí sinh tại Đơn vị khác (Điền chi tiết tên đơn vị công tác ở phía dưới)
 • 4
  9 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 6
 • 5
  8 thí sinh tại Chi đoàn Mầm non 5
 • 6
  8 thí sinh tại Chi đoàn Hòa Bình
 • 7
  7 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 4
 • 8
  7 thí sinh tại Chi đoàn Nguyễn Huệ
 • 9
  7 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 5
 • 10
  5 thí sinh tại Chi đoàn Dân quân
 • 11
  5 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 3
 • 12
  4 thí sinh tại Chi đoàn Trần Văn Ơn
 • 13
  3 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 7
 • 14
  2 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 2
 • Xem thêm
120 thí sinh đã thi
 • 1
  21 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 1
 • 2
  18 thí sinh tại Chi đoàn Lê Quý Đôn
 • 3
  16 thí sinh tại Đơn vị khác (Điền chi tiết tên đơn vị công tác ở phía dưới)
 • 4
  9 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 6
 • 5
  8 thí sinh tại Chi đoàn Mầm non 5
 • 6
  8 thí sinh tại Chi đoàn Hòa Bình
 • 7
  7 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 4
 • 8
  7 thí sinh tại Chi đoàn Nguyễn Huệ
 • 9
  7 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 5
 • 10
  5 thí sinh tại Chi đoàn Dân quân
 • 11
  5 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 3
 • 12
  4 thí sinh tại Chi đoàn Trần Văn Ơn
 • 13
  3 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 7
 • 14
  2 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 2
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
Đơn vị tài trợ
Đơn vị đồng hành
thống kê
120

Lượt đăng ký

120

Lượt thi

Đăng ký nhanh: