My Aloha
Tuổi trẻ phường 13 với pháp luật năm 2020 (đợt 1)
Tìm hiểu pháp luật
bắt đầu

14h00

19/06/2020

kết thúc

21h00

03/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

103 thí sinh đăng ký
 • 1
  67 thí sinh tại Khu phố 3
 • 2
  6 thí sinh tại Khu phố 7
 • 3
  5 thí sinh tại Khu phố 4
 • 4
  5 thí sinh tại Khu phố 5
 • 5
  5 thí sinh tại Quân sự
 • 6
  5 thí sinh tại Trường Mầm non 13
 • 7
  4 thí sinh tại Khu phố 6
 • 8
  3 thí sinh tại Khu phố 1
 • 9
  2 thí sinh tại Công an
 • 10
  1 thí sinh tại Chi hội, chi đoàn ngoài nhà nước
 • Xem thêm
137 thí sinh đã thi
 • 1
  81 thí sinh tại Khu phố 3
 • 2
  15 thí sinh tại Khu phố 1
 • 3
  9 thí sinh tại Khu phố 5
 • 4
  7 thí sinh tại Quân sự
 • 5
  6 thí sinh tại Khu phố 7
 • 6
  6 thí sinh tại Trường Mầm non 13
 • 7
  5 thí sinh tại Khu phố 4
 • 8
  4 thí sinh tại Khu phố 6
 • 9
  3 thí sinh tại Công an
 • 10
  1 thí sinh tại Chi hội, chi đoàn ngoài nhà nước
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
103

Lượt đăng ký

137

Lượt thi

Đăng ký nhanh:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi