My Aloha
TUỔI TRẺ NHÀ BÈ NHỚ LỜI DI CHÚC THEO CHÂN BÁC
Cuộc thi nhằm tuyên truyền sinh động về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
bắt đầu

06h00

22/07/2019

kết thúc

23h55

04/08/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

581 thí sinh đăng ký
 • 1
  97 thí sinh tại Đoàn Xã Phước Kiển
 • 2
  91 thí sinh tại Đoàn Thị trấn Nhà Bè
 • 3
  76 thí sinh tại Đoàn Xã Hiệp Phước
 • 4
  67 thí sinh tại Đoàn Xã Nhơn Đức
 • 5
  48 thí sinh tại Đoàn Xã Phước Lộc
 • 6
  38 thí sinh tại Đoàn cơ sở Công an Huyện
 • 7
  30 thí sinh tại Đoàn Xã Phú Xuân
 • 8
  23 thí sinh tại Chi đoàn GV THPT Dương Văn Dương
 • 9
  21 thí sinh tại Đoàn Xã Long Thới
 • 10
  16 thí sinh tại Đoàn cơ sở Bệnh viện Huyện
 • 11
  11 thí sinh tại Chi đoàn Chi cục thuế Huyện
 • 12
  9 thí sinh tại Chi đoàn Cơ quan Đảng - Đoàn thể Huyện
 • 13
  9 thí sinh tại Chi đoàn GV THPT Long Thới
 • 14
  8 thí sinh tại Chi đoàn CTy TNHH MTV Dịch vụ công ích Huyện
 • 15
  7 thí sinh tại Đoàn cơ sở Cơ quan Chính quyền Huyện
 • 16
  5 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm văn hóa Huyện
 • 17
  4 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Long Thới
 • 18
  4 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Phước Kiển
 • 19
  3 thí sinh tại Chi đoàn Bảo hiểm xã hội Huyện
 • 20
  3 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Dương Văn Dương
 • Xem thêm
1,570 thí sinh đã thi
 • 1
  322 thí sinh tại Đoàn Xã Phước Kiển
 • 2
  313 thí sinh tại Đoàn Xã Phước Lộc
 • 3
  229 thí sinh tại Đoàn Thị trấn Nhà Bè
 • 4
  151 thí sinh tại Đoàn Xã Hiệp Phước
 • 5
  116 thí sinh tại Đoàn Xã Nhơn Đức
 • 6
  113 thí sinh tại Đoàn Xã Long Thới
 • 7
  59 thí sinh tại Chi đoàn CTy TNHH MTV Dịch vụ công ích Huyện
 • 8
  48 thí sinh tại Đoàn Xã Phú Xuân
 • 9
  44 thí sinh tại Đoàn cơ sở Công an Huyện
 • 10
  33 thí sinh tại Chi đoàn GV THPT Dương Văn Dương
 • 11
  28 thí sinh tại Chi đoàn GV THPT Long Thới
 • 12
  28 thí sinh tại Chi đoàn Chi cục thuế Huyện
 • 13
  20 thí sinh tại Đoàn cơ sở Bệnh viện Huyện
 • 14
  12 thí sinh tại Chi đoàn Cơ quan Đảng - Đoàn thể Huyện
 • 15
  12 thí sinh tại Chi đoàn Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện
 • 16
  7 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm văn hóa Huyện
 • 17
  6 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Dương Văn Dương
 • 18
  6 thí sinh tại Đoàn cơ sở Cơ quan Chính quyền Huyện
 • 19
  6 thí sinh tại Chi đoàn Bảo hiểm xã hội Huyện
 • 20
  5 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Phước Kiển
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
581

Lượt đăng ký

1,570

Lượt thi

Đăng ký nhanh: