My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  97 thí sinh tại Đoàn Xã Phước Kiển
 • 2
  91 thí sinh tại Đoàn Thị trấn Nhà Bè
 • 3
  79 thí sinh tại Đoàn Xã Hiệp Phước
 • 4
  66 thí sinh tại Đoàn Xã Nhơn Đức
 • 5
  48 thí sinh tại Đoàn Xã Phước Lộc
 • 6
  39 thí sinh tại Đoàn cơ sở Công an Huyện
 • 7
  31 thí sinh tại Đoàn Xã Phú Xuân
 • 8
  23 thí sinh tại Chi đoàn GV THPT Dương Văn Dương
 • 9
  21 thí sinh tại Đoàn Xã Long Thới
 • 10
  16 thí sinh tại Đoàn cơ sở Bệnh viện Huyện
 • 11
  11 thí sinh tại Chi đoàn Chi cục thuế Huyện
 • 12
  9 thí sinh tại Chi đoàn GV THPT Long Thới
 • 13
  9 thí sinh tại Chi đoàn Cơ quan Đảng - Đoàn thể Huyện
 • 14
  8 thí sinh tại Chi đoàn CTy TNHH MTV Dịch vụ công ích Huyện
 • 15
  6 thí sinh tại Đoàn cơ sở Cơ quan Chính quyền Huyện
 • 16
  5 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm văn hóa Huyện
 • 17
  4 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Dương Văn Dương
 • 18
  3 thí sinh tại Chi đoàn Bảo hiểm xã hội Huyện
 • 19
  3 thí sinh tại Chi đoàn Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện
 • 20
  3 thí sinh tại Đoàn Trường THPT Phước Kiển
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  322 lượt thi tại Đoàn Xã Phước Kiển
 • 2
  313 lượt thi tại Đoàn Xã Phước Lộc
 • 3
  229 lượt thi tại Đoàn Thị trấn Nhà Bè
 • 4
  151 lượt thi tại Đoàn Xã Hiệp Phước
 • 5
  116 lượt thi tại Đoàn Xã Nhơn Đức
 • 6
  113 lượt thi tại Đoàn Xã Long Thới
 • 7
  59 lượt thi tại Chi đoàn CTy TNHH MTV Dịch vụ công ích Huyện
 • 8
  48 lượt thi tại Đoàn Xã Phú Xuân
 • 9
  44 lượt thi tại Đoàn cơ sở Công an Huyện
 • 10
  33 lượt thi tại Chi đoàn GV THPT Dương Văn Dương
 • 11
  28 lượt thi tại Chi đoàn Chi cục thuế Huyện
 • 12
  28 lượt thi tại Chi đoàn GV THPT Long Thới
 • 13
  20 lượt thi tại Đoàn cơ sở Bệnh viện Huyện
 • 14
  12 lượt thi tại Chi đoàn Cơ quan Đảng - Đoàn thể Huyện
 • 15
  12 lượt thi tại Chi đoàn Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Huyện
 • 16
  7 lượt thi tại Chi đoàn Trung tâm văn hóa Huyện
 • 17
  6 lượt thi tại Chi đoàn Bảo hiểm xã hội Huyện
 • 18
  6 lượt thi tại Đoàn Trường THPT Dương Văn Dương
 • 19
  6 lượt thi tại Đoàn cơ sở Cơ quan Chính quyền Huyện
 • 20
  5 lượt thi tại Đoàn Trường THPT Phước Kiển
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 581
  Tổng lượt đăng ký
 • 1,570
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Phạm Minh Tâm

Địa chỉ: Huyện Đoàn Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 0868832803
Email: minhtamks12bhvhc@gmail.com

Đăng ký nhanh: