My Aloha
"Tuổi trẻ HUFLIT học tập và làm theo lời Bác"
bắt đầu

09h00

19/05/2020

kết thúc

09h00

21/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

716 thí sinh đăng ký
 • 1
  378 thí sinh tại Đoàn khoa Ngoại ngữ
 • 2
  75 thí sinh tại Đoàn khoa NN & VH phương Đông
 • 3
  65 thí sinh tại Đoàn khoa Quản trị kinh doanh Quốc tế
 • 4
  54 thí sinh tại Đoàn khoa Kinh tế - Tài chính
 • 5
  52 thí sinh tại Đoàn khoa Quan hệ Quốc tế
 • 6
  42 thí sinh tại Đoàn khoa Du lịch - Khách sạn
 • 7
  31 thí sinh tại Đoàn khoa Công nghệ thông tin
 • 8
  11 thí sinh tại Đơn vị khác
 • 9
  8 thí sinh tại Đoàn khoa Luật
 • Xem thêm
1,235 thí sinh đã thi
 • 1
  672 thí sinh tại Đoàn khoa Ngoại ngữ
 • 2
  118 thí sinh tại Đoàn khoa NN & VH phương Đông
 • 3
  116 thí sinh tại Đoàn khoa Quản trị kinh doanh Quốc tế
 • 4
  89 thí sinh tại Đoàn khoa Quan hệ Quốc tế
 • 5
  89 thí sinh tại Đoàn khoa Kinh tế - Tài chính
 • 6
  61 thí sinh tại Đoàn khoa Du lịch - Khách sạn
 • 7
  59 thí sinh tại Đoàn khoa Công nghệ thông tin
 • 8
  16 thí sinh tại Đoàn khoa Luật
 • 9
  15 thí sinh tại Đơn vị khác
 • Xem thêm
 • 1
  Lìu Thế Tường Khôi
  Đoàn khoa Ngoại ngữ
 • 2
  Phạm Lan Thảo
  Đoàn khoa Ngoại ngữ
 • 3
  Nguyễn Lý Tiên Giang
  Đoàn khoa Ngoại ngữ
 • 4
  Bùi Thị Hoàng Linh
  Đoàn khoa Ngoại ngữ
 • 5
  Trần Thị Thúy Vy
  Đoàn khoa Ngoại ngữ
 • 6
  Huỳnh Trí Mỹ
  Đoàn khoa Ngoại ngữ
 • 7
  Lê Nam Thương
  Đoàn khoa Ngoại ngữ
 • 8
  Lê Thị Nhã An
  Đoàn khoa Ngoại ngữ
 • 9
  Huỳnh Ngọc Minh Thư
  Đoàn khoa NN & VH phương Đông
 • 10
  Thân Thị Anh Thư
  Đoàn khoa Công nghệ thông tin
 • 11
  Nguyễn Tuấn Vũ
  Đoàn khoa Ngoại ngữ
 • 12
  Nguyễn Đông An
  Đoàn khoa NN & VH phương Đông
 • 13
  Trương Thục Mẫn
  Đoàn khoa Ngoại ngữ
 • 14
  An Minh Hà
  Đoàn khoa Ngoại ngữ
 • 15
  Lìu Thế Tường Khôi
  Đoàn khoa Ngoại ngữ
 • 16
  Đào Tấn Phát
  Đoàn khoa Công nghệ thông tin
 • 17
  Trương Minh Thư
  Đoàn khoa NN & VH phương Đông
 • 18
  Trần Yến Vy
  Đoàn khoa Quan hệ Quốc tế
 • 19
  Uyên Nguyễn
  Đoàn khoa Kinh tế - Tài chính
 • 20
  Đặng Đức Huy
  Đoàn khoa Ngoại ngữ
 • Xem thêm
thống kê
716

Lượt đăng ký

1,235

Lượt thi

Đăng ký nhanh: