My Aloha
Tuổi trẻ Công an Đồng Tháp tự hào tiến bước dưới cờ Đảng (Tuần thi chính thức)
Hội thi trắc nghiệm trực tuyến trong đoàn viên thanh niên Công an toàn tỉnh tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền thống lực lượng CAND.
bắt đầu

07h00

29/06/2020

kết thúc

20h00

11/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

608 thí sinh đăng ký
 • 1
  81 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an huyện Tân Hồng
 • 2
  65 thí sinh tại Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động
 • 3
  59 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an huyện Thanh Bình
 • 4
  44 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an huyện Tháp Mười
 • 5
  40 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an TP. Sa Đéc
 • 6
  33 thí sinh tại Chi đoàn Phòng Hậu cần kỹ thuật
 • 7
  31 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an TX. Hồng Ngự
 • 8
  29 thí sinh tại Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
 • 9
  26 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an huyện Tam Nông
 • 10
  26 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an huyện Hồng Ngự
 • 11
  25 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an huyện Cao Lãnh
 • 12
  22 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an huyện Lai Vung
 • 13
  20 thí sinh tại Chi đoàn Phòng Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp
 • 14
  19 thí sinh tại Chi đoàn An ninh nhân dân
 • 15
  19 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an huyện Châu Thành
 • 16
  14 thí sinh tại Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông
 • 17
  13 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an huyện Lấp Vò
 • 18
  12 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an TP. Cao Lãnh
 • 19
  9 thí sinh tại Chi đoàn Phòng Kỹ thuật Hình sự
 • 20
  7 thí sinh tại Chi đoàn Phòng Tham mưu
 • Xem thêm
755 thí sinh đã thi
 • 1
  99 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an huyện Tân Hồng
 • 2
  80 thí sinh tại Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động
 • 3
  64 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an huyện Thanh Bình
 • 4
  58 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an huyện Tháp Mười
 • 5
  52 thí sinh tại Chi đoàn Phòng Hậu cần kỹ thuật
 • 6
  45 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an TX. Hồng Ngự
 • 7
  44 thí sinh tại Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
 • 8
  42 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an TP. Sa Đéc
 • 9
  32 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an huyện Tam Nông
 • 10
  32 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an huyện Cao Lãnh
 • 11
  30 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an huyện Lai Vung
 • 12
  27 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an huyện Hồng Ngự
 • 13
  26 thí sinh tại Chi đoàn Phòng Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp
 • 14
  24 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an huyện Châu Thành
 • 15
  21 thí sinh tại Chi đoàn An ninh nhân dân
 • 16
  16 thí sinh tại Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông
 • 17
  15 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an TP. Cao Lãnh
 • 18
  12 thí sinh tại Chi đoàn Phòng Kỹ thuật Hình sự
 • 19
  12 thí sinh tại Đoàn Thanh niên Công an huyện Lấp Vò
 • 20
  9 thí sinh tại Chi đoàn Phòng Tham mưu
 • Xem thêm
 • 1
  Bùi trung hiếu
  Chi đoàn Phòng Hậu cần kỹ thuật
 • 2
  Trần Hải
  Chi đoàn Phòng Hậu cần kỹ thuật
 • 3
  Lê Thanh Long
  Chi đoàn Phòng Hậu cần kỹ thuật
 • 4
  Yến Phi
  Chi đoàn Phòng Hậu cần kỹ thuật
 • 5
  Ngô Trang
  Chi đoàn Phòng Hậu cần kỹ thuật
 • 6
  Nguyễn Hoàng Nam
  Đoàn Thanh niên Công an huyện Thanh Bình
 • 7
  Lê Bá Trang
  Đoàn Thanh niên Công an huyện Thanh Bình
 • 8
  Trần Thành Danh
  Đoàn Thanh niên Công an huyện Thanh Bình
 • 9
  Kario Nguyễn
  Chi đoàn Phòng Hậu cần kỹ thuật
 • 10
  Rain Bi
  Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động
 • 11
  Phương Trường
  Đoàn Thanh niên Công an huyện Cao Lãnh
 • 12
  Bi ▪•
  Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động
 • 13
  Thanh Hảo
  Đoàn Thanh niên Công an huyện Cao Lãnh
 • 14
  Phước Hậu
  Đoàn Thanh niên Công an huyện Cao Lãnh
 • 15
  Nguyễn Huỳnh Trọng Tín
  Đoàn Thanh niên Công an huyện Hồng Ngự
 • 16
  Nguyễn Thị Cẩm Tiên
  Chi đoàn Phòng Hậu cần kỹ thuật
 • 17
  Nguyễn Thị Anh Thư
  Chi đoàn Phòng Hậu cần kỹ thuật
 • 18
  Win
  Đoàn Thanh niên Công an huyện Thanh Bình
 • 19
  Tân Đỗ
  Đoàn Thanh niên Công an huyện Thanh Bình
 • 20
  Võ Minh Hiển
  Đoàn Thanh niên Công an huyện Cao Lãnh
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

thống kê
608

Lượt đăng ký

755

Lượt thi

Đăng ký nhanh: