banner
“Tuổi trẻ Công an Cà Mau khát vọng học tập, làm theo Bác”
bắt đầu

08h00

30/05/2022

kết thúc

08h00

19/06/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Danh sách các đợt thi
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 08h00 ngày 30/05/2022
Đến 20h00 ngày 05/06/2022
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 08h00 ngày 06/06/2022
Đến 20h00 ngày 12/06/2022
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 08h00 ngày 13/06/2022
Đến 20h00 ngày 19/06/2022
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 08h00 ngày 30/05/2022
Đến 20h00 ngày 05/06/2022
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 08h00 ngày 06/06/2022
Đến 20h00 ngày 12/06/2022
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 08h00 ngày 13/06/2022
Đến 20h00 ngày 19/06/2022
Trao giải
228
Lượt đăng kí
 • Chưa phân nhóm để thống kê
549
Lượt dự thi
 • Chưa phân nhóm để thống kê
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Hoang Vinh
 • 2Lê Hoàng Vĩnh
 • 3Kiệt
 • 4Trần chí linh
 • 5Phan Anh Thơ
 • 6Tạ Quốc Ca
 • 7Ca
 • 8Thái Thị Ny
 • 9Lê Thành Hiệp
 • 10Cao Võ Trung Toàn
 • 11Trần chí linh
 • 12Nguyễn Chí Linh
 • 13Nguyễn Thị Bảo Trân
 • 14Thành Công Lê
 • 15Trân trân
 • 16Lê Cẩm Phụng
 • 17Nguyễn Chí Bảo
 • 18Mạnh Bệu
 • 19Hồ Hữu Duy
 • 20Lê Thị Lan Hương
 • 21Bảo Nguyễn Khánh
 • 22Nguyễn Thị Bảo Trân
 • 23Trần Trọng Nguyễn
 • 24Nghiêm Bùi
 • 25Nguyễn Minh Trường
 • 26Lê Quyền
 • 27Lê Thị Quyên
 • 28Lan Hương
 • 29Nam Dương
 • 30Lê Ngọc Trân
 • 31Trần Trung Hiếu
 • 32Hậu Trần
 • 33Lê Thanh Nhã
 • 34Nguyễn Triệu Vy
 • 35Trương Công Nhuận
 • 36Lê Hoàng Hải
 • 37Trung Nam
 • 38Trung Kiên
 • 39Huỳnh Diểm Mi
 • 40Danh
 • 41Toan Pham
 • 42Freya Nhi Nguyễn
 • 43Nguyễn Hữu Khương
 • 44Đào Công Hậu
 • 45Bùi minh châu
 • 46Nguyễn Xuân Vũ
 • 47Trịnh Định
 • 48Pham Khanh Ngoc
 • 49Hà Mạnh Tường
 • 50Tạ Thành Đồng
Xem thêm
NHÂN KHẨU HỌC
28389