My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  245 thí sinh tại Đoàn trường THPT Marie Curie
 • 2
  184 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 • 3
  139 thí sinh tại CĐGV trường THPT Marie Curie
 • 4
  116 thí sinh tại CĐGV trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 • 5
  67 thí sinh tại Thí sinh tự do
 • 6
  28 thí sinh tại Đoàn trường THPT Lê Thị Hồng Gấm
 • 7
  21 thí sinh tại CĐGV trường THPT Lê Thị Hồng Gấm
 • 8
  20 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Diệu
 • 9
  19 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 7
 • 10
  14 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 6
 • 11
  13 thí sinh tại Đoàn trường THPT Lê Qúy Đôn
 • 12
  13 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 4
 • 13
  12 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 2
 • 14
  10 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 3
 • 15
  9 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 8
 • 16
  9 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm GDTX Quận 3
 • 17
  8 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 14
 • 18
  8 thí sinh tại CĐGV trường THPT Nguyễn Thị Diệu
 • 19
  7 thí sinh tại CĐGV trung tâm GDTX Quận 3
 • 20
  5 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 9
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  296 lượt thi tại Đoàn trường THPT Marie Curie
 • 2
  234 lượt thi tại Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 • 3
  178 lượt thi tại CĐGV trường THPT Marie Curie
 • 4
  151 lượt thi tại CĐGV trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 • 5
  94 lượt thi tại Thí sinh tự do
 • 6
  37 lượt thi tại Đoàn trường THPT Lê Thị Hồng Gấm
 • 7
  26 lượt thi tại CĐGV trực thuộc Phường 7
 • 8
  26 lượt thi tại CĐGV trường THPT Lê Thị Hồng Gấm
 • 9
  23 lượt thi tại Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Diệu
 • 10
  19 lượt thi tại CĐGV trực thuộc Phường 6
 • 11
  16 lượt thi tại CĐGV trực thuộc Phường 4
 • 12
  15 lượt thi tại CĐGV trực thuộc Phường 2
 • 13
  15 lượt thi tại Đoàn trường THPT Lê Qúy Đôn
 • 14
  14 lượt thi tại CĐGV trực thuộc Phường 3
 • 15
  14 lượt thi tại Chi đoàn Trung tâm GDTX Quận 3
 • 16
  11 lượt thi tại CĐGV trực thuộc Phường 8
 • 17
  11 lượt thi tại CĐGV trường THPT Nguyễn Thị Diệu
 • 18
  10 lượt thi tại CĐGV trực thuộc Phường 14
 • 19
  10 lượt thi tại CĐGV trung tâm GDTX Quận 3
 • 20
  9 lượt thi tại CĐGV trực thuộc Phường 9
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 967
  Tổng lượt đăng ký
 • 1,235
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Trần Thế Mỹ

Địa chỉ: HỘI ĐỒNG ĐỘI QUẬN 3
Tel: 0934158178
Email: myhcmup10@gmail.com

Đăng ký nhanh: