My Aloha
TUẦN 4 - HỘI THI THÁCH ĐẤU TRI THỨC - CHINH PHỤC ĐỈNH CAO
Dành cho Đoàn viên, thanh niên khu vực trường học Quận 3 năm 2019
bắt đầu

08h00

25/11/2019

kết thúc

17h00

30/11/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

967 thí sinh đăng ký
 • 1
  245 thí sinh tại Đoàn trường THPT Marie Curie
 • 2
  184 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 • 3
  139 thí sinh tại CĐGV trường THPT Marie Curie
 • 4
  116 thí sinh tại CĐGV trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 • 5
  67 thí sinh tại Thí sinh tự do
 • 6
  28 thí sinh tại Đoàn trường THPT Lê Thị Hồng Gấm
 • 7
  21 thí sinh tại CĐGV trường THPT Lê Thị Hồng Gấm
 • 8
  20 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Diệu
 • 9
  19 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 7
 • 10
  14 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 6
 • 11
  13 thí sinh tại Đoàn trường THPT Lê Qúy Đôn
 • 12
  13 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 4
 • 13
  12 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 2
 • 14
  10 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 3
 • 15
  9 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm GDTX Quận 3
 • 16
  9 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 8
 • 17
  8 thí sinh tại CĐGV trường THPT Nguyễn Thị Diệu
 • 18
  8 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 14
 • 19
  7 thí sinh tại CĐGV trung tâm GDTX Quận 3
 • 20
  5 thí sinh tại CĐGV trường THPT Lê Qúy Đôn
 • Xem thêm
1,235 thí sinh đã thi
 • 1
  296 thí sinh tại Đoàn trường THPT Marie Curie
 • 2
  234 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 • 3
  178 thí sinh tại CĐGV trường THPT Marie Curie
 • 4
  151 thí sinh tại CĐGV trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 • 5
  94 thí sinh tại Thí sinh tự do
 • 6
  37 thí sinh tại Đoàn trường THPT Lê Thị Hồng Gấm
 • 7
  26 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 7
 • 8
  26 thí sinh tại CĐGV trường THPT Lê Thị Hồng Gấm
 • 9
  23 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Diệu
 • 10
  19 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 6
 • 11
  16 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 4
 • 12
  15 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 2
 • 13
  15 thí sinh tại Đoàn trường THPT Lê Qúy Đôn
 • 14
  14 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm GDTX Quận 3
 • 15
  14 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 3
 • 16
  11 thí sinh tại CĐGV trường THPT Nguyễn Thị Diệu
 • 17
  11 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 8
 • 18
  10 thí sinh tại CĐGV trung tâm GDTX Quận 3
 • 19
  10 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 14
 • 20
  9 thí sinh tại CĐGV trực thuộc Phường 9
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
967

Lượt đăng ký

1,235

Lượt thi

Đăng ký nhanh: